Občan si môže podať len jednu prihlášku pri zmene zdravotnej poisťovne

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) upozorňuje občanov, že ak chcú zmeniť zdravotnú poisťovňu, môžu tak urobiť do 30. septembra. Zároveň poukazuje na to, že prihlášku si môže podať len do jednej poisťovne. Ak by si občan podal prihlášku do dvoch alebo viacerých zdravotných poisťovní, ÚDZS mu môže uložiť pokutu až do výšky 5000 korún.

Poistenec má právo prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne podľa vlastného výberu. Zmena poisťovne je účinná vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. V praxi to znamená, že pokiaľ je prihláška podaná do 30. septembra 2006, zmena poisťovne nadobudne účinnosť k 1. januáru 2007.

ÚDZS vyzýva občanov na obozretnosť a dôkladné zváženie predtým, než podpíšu prihlášku či iné dokumenty. Upozorňuje ich, že prihlášku do zdravotnej poisťovne nemožno jednostranne stornovať. Zákon neukladá poisťovni povinnosť vyhovieť žiadosti o stornovanie, môže tak urobiť na základe vlastného rozhodnutia do 30. septembra 2006. V žiadnom prípade nemôže prihlášku stornovať úrad.

Informáciu TASR poskytla hovorkyňa ÚDZS Radoslava Miklášová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: