V UNLP v Košiciach uviedli do prevádzky nový psychiatrický stacionár

Psychiatrický stacionár v nových priestoroch v lôžkovej časti monobloku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach dnes slávnostne uviedol do prevádzky riaditeľ UNLP Jaroslav Šajty, spolu s prednostkou I. psychiatrickej kliniky Evou Pálovou. Presťahovanie stacionára súviselo s odovzdaním bývalého psychiatrického pavilónu Detskej fakultnej nemocnici.

"Som rád, že I. psychiatrická klinika získala adekvátnejšie priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré oceňujú pacienti aj zdravotníci. Sťahovanie tohto pracoviska sa uskutočňovalo vo viacerých etapách a v týchto dňoch bol dokončený aj psychiatrický stacionár," uviedol Šajty. V minulosti mal psychiatrický stacionár k dispozícii len tri menšie miestnosti, teraz ich má viac a vhodnejšie priestorovo riešené. K dispozícii je centrálna terapeutická a relaxačná miestnosť, vyšetrovňa, jedáleň s kuchynkou, pribudla aj šatňa pre pacientov. Práce na novom stacionári vyšli na 2000 eur, nemocnica ich hradila z vlastných zdrojov. "Cieľom stacionára je venovať sa pacientom, ktorí ešte nevyžadujú nemocničnú liečbu, ale kvôli nejakému psychickému problému potrebujú pomoc odborníkov. Jeho snahou je udržať ľudí v aktivite a spoločenskom kontakte," vysvetlila Pálová. Dodala, že stacionár na klinike funguje už piaty rok a zachytáva najnovšie trendy v liečbe psychických porúch.

V stacionári sú liečené skôr mladšie vekové kategórie a liečba trvá šesť až osem týždňov. Kapacita je 25 pacientov, denne ich v priemere dochádza do stacionára asi 20. Činnosť stacionára zabezpečujú štyria pracovníci, špeciálna sestra, špeciálny pedagóg, psychológ a lekár.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: