Voda na letnom kúpalisku v Malackách bola nevyhovujúca

Kvalita vody na letnom kúpalisku v Malackách podľa posledných výsledkov merania nevyhovela v niektorých mikrobiologických ukazovateľoch. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ BA) okamžite realizoval nápravné opatrenia. V detskom bazéne bolo nariadené vypustenie vody, mechanická očista a dezinfekcia bazéna. Veľký bazén čiastočne vypustili a vodu prechlórovali. "Účinnosť nápravných opatrení v súčasnosti overujeme," uviedla dnes hovorkyňa RÚVZ BA Katarína Nosálová. Na prevádzkovaných kúpaliskách v Bratislavskom kraji sa pravidelne vykonáva štátny zdravotný dozor a pokračuje sa v monitorovaní kvality vody na kúpanie. To platí aj u prírodných kúpalísk bez prevádzkovateľa. "Je potrebné, aby si každý kúpajúci pred vstupom do vody všímal, či voda nemá zmenenú farbu, či nezapácha, či hladinu nepokrývajú plávajúce nečistoty. Ak zistí podobné zmeny kvality vody, je nutné upozorniť RÚVZ prostredníctvom e-mailu, telefonicky, písomne alebo osobne," dodala Nosálová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: