Extrémne teplé počasie prialo milovníkom kúpania

Tohtotýždňové extrémne teplé počasie prialo všetkým milovníkom kúpania. Tí majú v súčasnosti k dispozícii celkom 19 prírodných kúpalísk s organizovanou rekreáciou a 144 umelých. Podľa hygienikov, ktorí vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD), je kvalita vody na kúpanie vyhovujúca aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou.

Voda vhodná na kúpanie nie je v prírodnej lokalite Lipovina Bátovce v okrese Levice. Podľa hlavného hygienika SR Ivana Rovného nevyhovela hygienickým požiadavkám pre zvýšenú farbu, fenoly a zníženú priehľadnosť. Návštevníkov oblasti o tom informuje aj tabuľa priamo pri vodnej nádrži.

Do prevádzky boli uvedené ďalšie umelé kúpaliská: letné kúpalisko (LK) v Klenovci, LK v Stropkove, v obci Malé Raškovce, bazény v Liečebno-rehabilitačnom stredisku ZVJS Kováčová, Kúpalisko v Bretke či bazén vo Vyšnej Slanej v okrese Rožňava. V najbližších dňoch sa bude dať kúpať aj na kúpalisku vo Vlachove.

Na termálnom kúpalisku Vincov les Sládkovičovo podľa Rovného odovzdali do užívania nový objekt zariadení pre osobnú hygienu návštevníkov a ukončili rekonštrukciu detského bazéna. Od polovice júla je v prevádzke aj plavecký a sedací bazén na Termálnom kúpalisku Katarína v Kremnici.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rimavskej Sobote vykonal kontrolu Plážového kúpaliska v Tornali, pre ktoré v sezóne 2010 zatiaľ nebolo vydané súhlasné rozhodnutie. "Pri výkone ŠZD sa zistilo, že plážové kúpalisko vrátane umelého bazéna verejnosť využíva. Preto orgán verejného zdravotníctva začne konanie o uložení pokuty za prevádzkovanie kúpaliska bez povolenia na jeho uvedenie do prevádzky," uviedol Rovný.

Hygienické nedostatky v prevádzke polokrytého bazéna sa zistili pri kontrole termálneho kúpaliska Veľký Meder. Hygienici okrem sankcie uložili prevádzkovateľovi aj nápravné opatrenia. "Kvalita vody na LK Malacky podľa posledných výsledkov zo dňa 7. júla nevyhovela v mikrobiologických ukazovateľoch. Boli prijaté nápravné opatrenia, ktorých účinnosť sa v súčasnosti overuje," dodal Rovný.

Vzorky odobraté z kúpaliska Wellness Santovka nevyhovovali pre zvýšenú prítomnosť Staphyloccocus aureus v plaveckom bazéne a Pseudomonas aeruginosa v krytom bazéne. "Vo vzorkách predložených prevádzkovateľom kúpaliska bola v krytom (celoročnom) bazéne zistená zvýšená prítomnosť Escherichia coli, koliformných baktérií, črevných enterokov a Pseudomonas aeruginosa," dodal Rovný. Hygienici preto uložili prevádzkovateľovi nápravné opatrenia.

Čo sa týka krytého bazéna, prevádzkovateľovi bol podľa Rovného uložený zákaz využívania vody na kúpanie v ňom do preukázania sa vyhovujúcim rozborom vody na kúpanie. Prevádzkovateľ odstavil krytý bazén a plánuje jeho údržbu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: