Súťaž fotografií má upozorniť na bariéry ľudí so zdravotným postihnutím

Aj tento rok chce Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROZP) upozorniť prostredníctvom fotografickej súťaže na bariéry a prekážky, ktoré komplikujú život týchto ľudí. Od júna do októbra tohto roka organizuje už tretí ročník internetovej súťaže fotografií pod názvom Bariéry 2010. Súťaž sa opäť nesie v duchu hesla: Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím. "Jej prvotným cieľom je zobrazovať prekážky v našom okolí, ktoré si bežný občan často ani nevšimne, ale ktoré predstavujú vážne obmedzenie pre občanov so zdravotným postihnutím," informovala TASR Michaela Hirčková, projektová manažérka NROZP.

Projekt podľa jej slov za posledné roky prekročil hranice pôvodného zámeru zobrazenia fyzických bariér, čo považujú organizátori za pozitívne. Do súťaže sa zapojili aj fotografie zobrazujúce prekážky súvisiace s postihnutím, ktoré možno nie je navonok viditeľné. Vyjadrujú tak bariéry ľudí s mentálnym, duševným, sluchovým, zrakovým postihnutím, prípadne chronickým ochorením. "Zaujímavé boli najmä fotografie zobrazujúce komunikačné prekážky ľudí so sluchovým a mentálnym postihnutím. Sme veľmi radi, že súťaž nie je iba miestom vyjadrovania sťažností a nedostatkov, ale vytvára miesto pre príklady z praxe, ako to môže fungovať," dodala Hirčková. Zámer projektu, ako aj pravidlá súťaže ostávajú pre tento rok nezmenené. Súťažiace fotografie s krátkym komentárom v rozsahu 250 znakov môžu prispievatelia zasielať prostredníctvom on-line formulára. Súťaž prebieha na internetovej stránke www.nrozp-bariery.sk od 22. júna do 31.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: