RÚVZ v Banskej Bystrici robí po povodniach v kraji analýzy vody a potravín

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako aj Úrad verejného zdravotníctva SR prijímajú v oblastiach Banskobystrického kraja postihnutých povodňami potrebné opatrenia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) robia chemické analýzy vody a potravín, kontrolujú vodu po čistení studní a poskytujú občanom poradenstvo. Ako TASR informovala hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Tolnayová, regionálny hygienik RÚVZ Rimavská Sobota Dušan Béreš označil za hlavné problémové oblasti v ochrane zdravia obyvateľstva narušenie dodávok pitnej vody, narušenie zásobovania potravinami, ale aj reguláciu hmyzu po povodniach. Dodávka pitnej vody bola narušená hlavne v skupinovom vodovode Tornaľa. V niektorých obciach dočasne vyhlásili vodu za nepitnú a obyvateľstvo zásobovali z cisterien.

Pracovníci RÚVZ v Rimavskej Sobote i Banskej Bystrici odobrali v máji a júni 56 vzoriek vody na laboratórne vyšetrenia nielen z verejných, ale aj z individuálnych zdrojov pitnej vody. Až 98 percent vzoriek odobratých z individuálnych zdrojov nevyhovuje požiadavkám na pitnú vodu. Odbery vody z individuálnych vodných zdrojov pokračujú aj naďalej, do 15. júla odobrali hygienici ďalších 48 vzoriek. Nepriame zvýšené náklady v súvislosti s vyšetrovaním vzoriek vody dosiahli v RÚVZ Rimavská Sobota vyše 11.000 eur, v RÚVZ Banská Bystrica viac ako 15.600 eur.

Čo sa týka nadmerného výskytu komárov, zatiaľ postriekali takmer 2500 hektárov v 13 obciach okresu Veľký Krtíš. Lokality Banskobystrického kraja, ktoré zasiahli povodne, navštívil koncom uplynulého týždňa minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik spolu s hlavným hygienikom SR Ivanom Rovným a regionálnym hygienikom so sídlom v Banskej Bystrici Cyrilom Klementom. Minister zdôraznil, že prioritou týchto oblastí je kvalita pitnej vody, ako aj efektívna a rýchla pomoc postihnutým.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: