Pupočníková krv na Slovensku

Pupočníková krv na Slovensku
Zdroj: bigstockphoto.com

Dnes sa asi desať percent slovenských rodičiek rozhodne pre uskladnenie pupočníkovej krvi pre vlastnú potrebu s nádejou, že ich dieťa tak získa biologickú poistku do budúcnosti. Všetky mamy pritom dúfajú, že ju nebudú potrebovať.

Dobrý dôvod

Pravdepodobnosť, že sa u človeka počas života rozvinie ochorenie vyžadujúce si transplantáciu vlastných krvotvorných buniek je 1: 400. V detskom veku je však podstatne menšia pravdepodobnosť podstúpenia transplantácie, a to z pochopiteľných dôvodov  –  deti sú oveľa zdravšie ako dospelí.

Pravdepodobnosť podstúpenia transplantácie vlastných krvotvorných buniek za detské a adolescentné obdobie sa odhaduje približne na 1: 5 000. Pupočníková krv sa dnes využíva na liečbu mnohých závažných diagnóz, ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané či dedičné poruchy krvotvorby, imunity či metabolizmu. K samotnej transplantácii sa pristupuje, keď sa v kostnej dreni prestávajú tvoriť červené a biele krvinky a krvné doštičky – zlyháva krvotvorba. Celkovo sa pupočníková krv využíva na liečbu vyše 70 ochorení.

Možnosť dať ju odobrať majú rodičia iba raz pri každom dieťati, a to bezprostredne po prestrihnutí pupočnej šnúry pri pôrode. Zároveň sa môžu rozhodnúť, či si ju ponechajú pre samotné dieťa alebo ju bezodplatne darujú do verejného registra. Pre druhú možnosť sa dnes rozhodnú asi 3 % rodičiek zo Slovenska.

Slovenské špecifikum

Len v roku 2009 sa na Slovensku vykonalo takmer 1 000 darovaných odberov a ich počet naďalej rýchlo rastie. Vďaka tomu je slovenský verejný register pupočníkovej krvi najrýchlejšie rastúcim registrom v Európskej únii. Len tento rok putovali tri jednotky pupočníkovej krvi zo Slovenska do zahraničia. V dvoch prípadoch išlo o pacientov z USA a v jednom bolo príjemcom dvojmesačné batoľa z Českej republiky s ťažkou imunodeficienciou, u ktorého sa podľa najnovších informácií transplantácia podarila a štep sa uchytil.

Len na Slovensku sa pupočníková krv použila 6-krát, a to u detí. Raz na podpornú liečbu malého pacienta s nádorom mozgu a aj u detí, ktorým podali pupočníkovú krv ich vlastných súrodencov na diagnózy aplastická anémia, leukémia, Blackfanova-Diamondova anémia a adrenoleukodystrofia.

Mladší záchranca

Pupočníková krv od súrodenca je vhodný zdroj krvotvorných buniek práve pre detských pacientov. Ak staršie dieťa trpí na ochorenie liečiteľné transplantáciou krvotvorných buniek a jeho matka je tehotná,  Eurocord-Slovakia ponúka program súrodeneckého darcovstva pupočníkovej krvi. V rámci tejto služby zabezpečuje odber, spracovanie a zamrazenie pupočníkovej krvi pre chorých starších súrodencov. Samotné odbery sa realizujú na základe žiadosti od ošetrujúceho lekára chorého dieťaťa a transplantačnej komisie, ktorá rozhodne aj o následnom použití pupočníkovej krvi na transplantáciu.

Súrodenecké odbery sa vykonávajú vo všetkých pôrodniciach na Slovensku a sú pre rodičov dieťaťa bezplatné. Všetky náklady spojené s odberom, spracovaním, zamrazením a s uskladnením pupočníkovej krvi hradí Eurocord-Slovakia. Ročne sa na Slovensku zrealizuje približne 25 odberov pupočníkovej krvi určených priamo pre chorého staršieho súrodenca. Pupočníková krv od jedného dieťaťa sa dá využiť len jedenkrát. Stačí to však na to, aby mladší súrodenec zachránil staršieho.

Dar pre druhých

Mnohé mamičky sa pýtajú, prečo sa pupočníková krv neodoberá pri každom pôrode automaticky. Dôvod je veľmi prozaický. Napriek všetkým jej známym kvalitám, zatiaľ na jej odber, spracovanie a uskladnenie chýbajú finančné prostriedky. Keby neboli privátne banky, táto krv by väčšinou nebola vôbec odobratá a zlikvidovala by sa. Tieto preto výrazne rozširujú počet odobratej a uskladnenej pupočníkovej krvi a rozširujú tým možnosti jej využitia.

Takže vďaka súkromným bankám je možné odobrať pupočníkovú krv od darkýň a zaradiť ju do verejného registra. Eurocord-Slovakia spolupracuje pri darcovských odberoch so všetkými pôrodnicami. Možnosť darovať pupočníkovú krv však nestojí iba na rozhodnutí rodičov. V prvom rade musí byť register schopný pokryť svoje náklady na spracovanie darovanej krvi, najmä na spracovateľský materiál a personál laboratória. Taktiež existujú obmedzenia dané legislatívou a medzinárodnými štandardami na výber vhodnej darkyne.

Eurocord-Slovakia realizuje všetky svoje verejno-prospešné aktivity z príspevkov sponzorov, z 2 % z daní, grantov a vlastných zdrojov. Na rozvoj verejného registra pupočníkovej krvi na Slovensku neprispieva štát a zdravotníctvo žiadnymi prostriedkami. Napriek tomu sa v našej krajine darí zvyšovať počet darovanej pupočníkovej krvi.

Prehľad použitia pupočníkovej krvi na Slovensku

ČasMiesto vydaniaOchorenie pacienta
2009II. detská klinika, transplantačná jednotka, KKB DFNsP, Bratislavaaplastická anémia
2004Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislavameduloblastóm
2003II. detská klinika, transplantačná jednotka, KKB DFNsP, Bratislavaadrenoleukodystrofia
2001II. detská klinika, transplantačná jednotka, KKB DFNsP, BratislavaBlackfanova-Diamondova anémia
2000II. detská klinika, transplantačná jednotka, KKB DFNsP, BratislavaBlackfanova-Diamondova anémia
1999II. detská klinika, transplantačná jednotka, KKB DFNsP, Bratislavachronická myeloidná leukémia

Autor článku: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Dátum zverejnenia: