Rooseveltova nemocnica si úspešne obhájila svoj status

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v dňoch 16. – 17. júna úspešne absolvovala dozorový audit systému manažérstva kvality s preverením plnenia požiadaviek novej normy STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008. Ako TASR informovala Jana Krupová z referátu pre internú a externú komunikáciu nemocnice, jej riaditeľovi Jánovi Šulajovi a splnomocnencovi pre kvalitu Petrovi Molnárovi 7. júla odovzdali nový certifikát kvality potvrdzujúci plnenie požiadaviek normy. Ako Krupová pokračovala, základnou myšlienkou systému kvality je, že tá "stojí na ľuďoch, ich vnímaní pacienta ako zákazníka a schopnosti vyhovieť mu."

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: