Rýchly rast a obezita sa podpisujú na potomstve

Rýchly rast a obezita sa podpisujú na potomstve
Zdroj: bigstockphoto.com

Výskum samíc rybiek gupiek ukázal, že rýchly rast vďaka lepšej dostupnosti potravy po období obmedzeného rastu v mladom veku má nepriaznivé dôsledky v dospelosti. Rýchlo dorastajúce samice majú nezvyčajne nízky počet potomkov. V časopise Ecology Letters to oznámil štvorčlenný tím, ktorý viedol David Reznick z Kalifornskej univerzity v americkom Riverside. Prvou autorkou článku bola doktorandka Sonya Auerová. Skúmali aj na Slovensku dobre známe akváriové rybky gupky dúhové (Poecilia reticulata), ktoré obývajú sladkovodné toky tropickej Južnej Ameriky a Karibiku. "Keď sa po období nedostatku zvýši množstvo potravy, mnohé organizmy – vrátane ľudí – na to reagujú takzvaným 'dobiehaním'. Označuje sa to i ako kompenzačný rast. To im umožňuje úplne alebo aspoň čiastočne nadobudnúť telesné rozmery, ktoré by dosiahli v priaznivejších podmienkach. Zistili sme, že samice gupiek mali po kompenzačnom raste menej potomkov, ako samice, ktoré počas mladosti rástli normálne. V mekologickej literatúre sa však dosiaľ predpokladalo, že kompenzačný rast v mladosti má na reprodukciu iba kladný účinok, že väčšie telesné rozmery sú v tomto ohľade lepšie," vysvetlila Sonya Auerová.

Doplnil ju jej školiteľ David Reznick: "Tento výskum je zaujímavý aj z pohľadu ľudskej biológie, lebo naliehavo potrebujeme vedieť, či v našom prípade existujú akékoľvek podobné dlhodobé dôsledky rýchleho rastu a zvýšenia hmotnosti v mladosti." Sonya Auerová zdôraznila, že nízka dostupnosť potravy v skorej mladosti sama osebe neohrozila budúci reprodukčný úspech samíc gupiek. Dlhodobé poškodenie plodnosti podľa všetkého vyplynulo až z kompenzačného rastu. Domnieva sa, že táto fáza mohla rušivo zasiahnuť do vývoja reprodukčnej anatómie. Iným vysvetlením sú väčšie potreby látkovej výmeny pri veľkej telesnej hmotnosti, znižujúce množstvo energie pre reprodukciu.

Aj ona pripomenula možné dôsledky pre ľudskú reprodukciu: "Vedci doložili, že nízka pôrodná hmotnosť a následný kompenzačný rast vedú k obezite počas dospievania i dospelosti. Pri obezite v dospelosti existuje spojitosť s chorobami ako diabetes typu 2. Nuž a diabetes typu 2 zasa vyvoláva problémy v tehotenstve. Až dosiaľ však nebola známa nijaká priama súvislosť kompenzačného rastu v mladosti s reprodukciou."

Zdroj: Komuniké University of California – Irvine z 20. júla 2010

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: