Autizmus poznať po hlase

Autizmus poznať po hlase
Zdroj: bigstockphoto.com

Nová technológia pre automatickú analýzu hlasu znamená prevrat vo výskume vývoja jazyka a v skríningu autizmu a rečových porúch. V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences to predbežne online oznámil osemčlenný tím, ktorý viedli D. Kimbrough Oller z University of Memphis a Steven Warren z University of Kansas v Lawrence.

Ich systém LENA (Language Environment Analysis) najprv označil hlasové prejavy bábätiek a malých detí prehrávané zo záznamov. Automatický zvukový analyzér následne s presnosťou 86 percent ukázal, že predrečové hlasové prejavy veľmi malých detí s autizmom sú výrazne iné, ako prejavy typicky sa vyvíjajúcich detí. Systém navyše dokázal rozlíšiť typicky sa vyvíjajúce deti a deti s autizmom od detí s oneskoreným vývojom reči. Vedci analyzovali 1486 celodenných záznamov hlasových prejavov 232 detí. Spolu to boli vyše tri milióny automaticky identifikovaných detských zvukových sekvencií. Základom algoritmu, ktorý vedci použili, bolo 12 zvukových parametrov súvisiacich s vývojom hlasového prejavu. Najdôležitejšie sú parametre týkajúce sa tvorby slabík rýchlymi pohybmi sánky a jazyka počas vokalizácie. Deti to bežne dokážu od prvých mesiacov života.

Pri autistických deťoch sa prejavilo iba málo znakov vývoja parametrov. Odhalila to malá závislosť hodnôt parametrov od veku detí (jedno- až štvorročných). Pri typických deťoch a tých s oneskorením rečového prejavu sa oproti tomu parametre znateľne vyvíjali. Rečové odchýlky detí s autizmom si vedci a lekári všímajú už vyše dve desaťročia, no znaky hlasového prejavu dosiaľ neboli zaradené medzi štandardné diagnostické kritériá. Klinickému využitiu tohto prístupu bránila nedostatočná meracia a analytická technológia. LENA umožňuje nízkonákladový zber a analýzu obrovských objemov údajov. Základom analýzy nie sú slová, ale zvukové vzory. Systém tak nie je viazaný na konkrétny jazyk, keďže fyzikálny základ ľudského rečového prejavu je rovnaký. Podľa Stevena Warrena možno takto autistické poruchy spoľahlivo diagnostikovať už vo veku poldruha roka. Aktuálny priemerný vek diagnózy v USA je 5,7 roka. Analýza hlasových prejavov upozorní na potrebu špeciálneho vyšetrenia. Systém LENA je digitálny rečový procesor a softvér pre analýzu reči. Je dostatočne kompaktný, aby sa deťom vošiel do vrecka. Spoľahlivo odlíši hlasové prejavy dieťaťa od výkrikov a plaču, vegetatívnych zvukov, hlasov iných ľudí a vonkajších zvukov.

Vedci pre tento výskum zbierali záznamy od roku 2006. Záznamy získavali rodičia priamo v domácnostiach a inom prirodzenom prostredí detí. Autizmus stále nie je liečiteľný a predmetné zásahy, ktoré zmierňujú príznaky a zvyšujú kvalitu života detí s týmito poruchami, sú nákladné a prácne. Vedci a lekári sa však zhodujú v dôležitosti čo najskoršej diagnózy. "Tento nástroj nám azda pomôže vyvinúť nákladovo efektívne liečebné postupy, lepšie pochopiť ich funkciu i udržať ich funkčné," povedal Steven Warren. Rodičia podľa neho budú môcť pokračovať v terapii obohacovania jazyka a dopĺňať ju na základe vlastného hodnotenia pokroku. LENA by mohol fungovať ako krokomer v telocvični, ktorý napovie, koľko energie cvičiaci spálil chôdzou.

Zdroj: Komuniké University of Kansas z 19. 7. 2010.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: