Zmenu priezviska či bydliska nahláste zdravotnej poisťovni do ôsmich dní

Zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu je poistenec povinný svojej zdravotnej poisťovni (ZP) oznámiť do ôsmich dní. Takisto platitelia poistného v prípade zmeny svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmeny dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, sú povinní do ôsmich dní tieto skutočnosti nahlásiť príslušnej ZP.

"Pri zmene mena, priezviska alebo rodného čísla sa vydáva nový preukaz, pri zmene trvalého pobytu nie, keďže nie je na preukaze," skonštatovala pre TASR Radoslava Miklášová zo ZP Dôvera. Na tieto oznamovacie povinnosti slúži tlačivo "Oznámenie poistenca/platiteľa o zmenách". Ako však upozornila Alena Michalicová zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), tlačivo neslúži na splnenie oznamovacej povinnosti pri zmene platiteľa poistného alebo pri určení platiteľa poistného. Poistenec si môže tlačivo vyzdvihnúť v pobočke ZP alebo stiahnuť priamo z internetovej stránky poisťovne. Na odovzdanie tlačiva existuje tiež niekoľko spôsobov. Buď osobne na pobočke ZP, poštou, telefonicky alebo elektronicky. Poslednú možnosť, poslať tlačivo elektronicky, ponúka svojim klientom ZP Union aj Dôvera.

"Poistenec aj platiteľ si môže oznamovacie povinnosti splniť aj prostredníctvom našej elektronickej pobočky, do ktorej sa môže kedykoľvek bezplatne zaregistrovať na našej webovej stránke," vysvetlila Miklášová. Ako ďalej uviedla, nie je potrebné, aby poistenec zmeny dokladoval fotokópiami dokladov. Klienti Unionu môžu tlačivo podať prostredníctvom elektronickej podateľne. "Pri podaní prostredníctvom elektronickej podateľne Union ZP akceptuje podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom," vysvetlila pre TASR hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová. Ako ďalej uviedla, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže za nesplnenie oznamovacích povinností uložiť pokuty. Táto pokuta je do výšky až 331 eur. "Pričom pri opakovanom porušení povinnosti môže úrad uložiť pokutu až vo výške dvojnásobku takto uloženej pokuty. Údaje o poistencoch a platiteľoch poistného, ktorí si nesplnili oznamovacie povinnosti v súlade so zákonom, dáva zdravotná poisťovňa úradu na mesačnej báze," dodala Smatanová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: