Automatizovaná lekáreň má vytvoriť priestor na komunikáciu s pacientom

Zjednodušiť výdaj liekov a vytvoriť viac času na komunikáciu s pacientom má nemecký automatický výdajný a skladový systém v zrekonštruovanej lekárni zdravotníckeho zariadenia ŽILPO, s.r.o., Žilina, ktoré denne navštívi 600 až 700 pacientov. Podľa riaditeľa ŽILPO Štefana Zelníka si trojtýždňová rekonštrukcia vrátane stavebných úprav, inštalácie technológií, klimatizácie, PC siete a inštalácie samotného robota vyžiadala investíciu zhruba 166.000 eur. „Stroj má možnosť zásobovať celkovo osem výdajných miest, aktuálne využívame päť. Samotný robot umožňuje uskladniť približne 17.000 balení liekov v 1398 rôznych výdajných kanáloch,“ uviedol Zelník. Lekárnik Matej Rafa považuje za výhodu práve možnosť komunikácie s pacientom. „Snažím sa dať pacientovi informáciu komplexne a pýtať sa ho, či už ten liek užíval, či tomu lieku rozumie. Naozaj sa mu povenovať. Ďalšou vecou je omylnosť. Pokiaľ je človek unavený po troj- či štvorhodinovom státí a hľadá liek v spleti políc, môže skôr dôjsť k chybe. A dôležitá je aj prehľadnosť. Okamžite si dokážete vyvolať informáciu o akomkoľvek lieku,“ dodal Rafa.

Recepty vytlačené v ambulanciách ŽILPO sú podľa Zelníka doplnené o špeciálny 2D kód, v ktorom je uložená informácia o pacientovi, lieku, dávkovaní a množstve. „Po zosnímaní kódu sa potrebné údaje automaticky prenesú do lekárenského informačného systému, kde magistra overí údaje. Robot následne vydá požadované lieky. Vyhľadanie a výdaj lieku s popisom trvá niekoľko sekúnd. V prípade poruchy automatu je možné zvoliť manuálny režim, kedy stroj ukáže, kde sa požadovaný liek nachádza. Druhá časť automatu umožňuje vytlačiť a nalepiť etiketu s predvolenou informáciou o konečnej cene, doplatku či názve lekárne,“ povedal Zelník.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: