Minulotýždňové ochladenie sa odrazilo aj na návštevnosti kúpalísk

Minulotýždňové ochladenie sa odrazilo aj na návštevnosti slovenských kúpalísk. V prevádzke bolo 17 prírodných kúpalísk s organizovanou rekreáciou a 181 kúpalísk (447 bazénov). Kvalita vody na kúpanie je však vyhovujúca aj v ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou. Podľa hygienikov, ktorí vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor, neboli zistené závažné problémy.

V Nitrianskom kraji na lokalite Duchonka nevyhovuje kvalita vody v parametroch farba, fenoly a priehľadnosť. Povolenie na prevádzku dostalo od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Liptovskom Mikuláši nové prírodné kúpalisko na vodnej nádrži Liptovská Mara - Sielnická zátoka. "Na termálnom kúpalisku v Komárne sú vzorky odobraté v 30. týždni vyhovujúce, až na vzorku odobratú z neplaveckého bazénu. Prevádzkovateľ bol upozornený na zjednanie nápravy," informoval hlavný hygienik SR Ivan Rovný. Hygienici kontrolovali kvalitu vody aj na kúpalisku Vlachovo v okrese Rožňava. Prevádzkovateľovi udelili podľa Rovného zabezpečiť vyhovujúcu kvalitu vody v detskom bazéne, vykonať dezinfekciu bazénovej vody a predložiť doklad o vyhovujúcej kvalite vody.

V bazénoch Krytej plavárne v Spišskej Novej Vsi a v detskom bazéne Letného kúpaliska v Spišskej Novej Vsi boli mierne prekročené hodnoty viazaného chlóru. Na letnom kúpalisku Dubnica nad Váhom bol vydaný zákaz využívania vody na kúpanie pre fyzikálno-chemickú chybnosť v ukazovateľoch voľný chlór a zákal. Ako ďalej Rovný uviedol, v tomto týždni neboli podané žiadne závažné sťažnosti zo strany verejnosti. Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku môže verejnosť nájsť na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva ÚVZ SR a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: