Smrteľný úraz v MOBIS Slovakia spôsobilo zanedbanie predpisov

Porušenie bezpečnostných predpisov zavinilo smrteľný pracovný úraz kórejského zamestnanca MOBIS Slovakia, s.r.o. Siedmeho júla tohto roku ho pomliaždil lis. TASR o tom dnes informoval hlavný inšpektor práce Inšpektorátu práce Žilina Rudolf Kubica. „Ochranné zariadenie vstrekovacieho lisu bolo vyblokované tým, že zamestnávateľ trpel použitie drevenej dosky, ktorou si údržbár skracoval rýchlosť zásahu do stroja. Týmto bolo ochranné zariadenie nefunkčné. Pokiaľ by bolo funkčné, nemohlo dôjsť k smrteľnému pracovnému úrazu,“ uviedol Kubica s tým, že vyšetrovanie jednoznačne preukázalo používanie drevenej dosky i na iných vstrekovacích lisoch.

Kórejský zamestnanec pracoval podľa Kubicu na Slovensku zhruba 3,5 roka a bol skúsený odborník. „Pitevná správa nepotvrdila, že by zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu alebo drog. Na základe zistených nedostatkov uložíme sankciu od 33.000 do 100.000 eur. Päťčlenná komisia na základe zistených nedostatkov a miery zavinenia rozhodne o sankcii najneskôr do jedného mesiaca od prerokovania protokolu,“ povedal Kubica. Stanovisko spoločnosti MOBIS Slovakia sa vzhľadom na celozávodnú dovolenku nepodarilo získať. Manažér ľudských zdrojov MOBIS Slovakia, s.r.o., Ján Denci v deň úrazu uviedol, že smrteľný pracovný úraz sa stal v lisovni plastov. „Všetci zainteresovaní úzko spolupracujú na zisťovaní okolností, za ktorých k udalosti došlo. Spoločnosť MOBIS Slovakia je aktívna na Slovensku od roku 2005 a doteraz v závode k žiadnej mimoriadnej udalosti nedošlo,“ informoval v júli Denci.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jany Balogovej polícia prípad vyšetruje ako prečin usmrtenia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: