Predajca tabakových výrobkov má právo skontrolovať vek kupujúceho

Ak má predajca pochybnosti či kupujúci, ktorý má záujem o tabakové výrobky, už dovŕšil 18 rokov, má právo požiadať ho o preukaz totožnosti. Ak tak neurobí, a kupujúci svoj preukaz totožnosti odmietne preukázať, predajca má právo odmietnuť predaj tabakových výrobkov a nehrozí mu zato žiadny postih. Práve lepšiemu dodržiavaniu zákona o ochrane nefajčiarov v praxi má napomôcť 12. ročník projektu "Na veku záleží".

Projekt je zameraný nielen na predajcov, ale aj širokú verejnosť. Kampaň má vzdelávať a podporiť predajcov v tom, aby nepredávali tabakové výrobky neplnoletým. Zároveň chce pomôcť predávajúcim tým, že upozorní kupujúcich, na čo má predajca pri predaji tabakových výrobkov právo. "Tento rok sa budeme snažiť vyškoliť 20.000 predajcov rôznymi nástrojmi. Napríklad sú to školiace materiály, ktoré by mali byť použiteľné na dlhú dobu a predajca by ich mal mať pri predaji dostupné," skonštatovala na dnešnej tlačovej konferencii Bohumila Tauchmannová, členka predstavenstva Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, ktorý je gestorom projektu. Jednou z týchto pomôcok je napríklad edukačné koliesko s otázkami týkajúcimi sa práv a povinností predajcov a kupujúcich. Komunikačné desatoro predajcu poskytuje návod, čo si majú predajcovia všímať a ako najdôslednejšie dodržiavať zákon pri predaji tabakových výrobkov, či ako sa majú správať v krízových situáciách, ktoré sa môžu pri predaji vyskytnúť. Tichým, ale jasným odkazom pre kupujúcich je aj označenie nálepkou "Zodpovedný predajca". Pre pracovníkov partnerov projektu je určená edukačná súťaž "Zodpovedný predajca".

"Chcel by som oceniť túto iniciatívu, pretože naozaj je málo organizácií, ktoré takýmto spôsobom používajú svoju silu a nástroje na dobrú vec," skonštatoval minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik. Pripomenul, že na Slovensku ročne zomiera na následky fajčenia približne 11.000 ľudí. Alarmujúci je však podľa jeho slov fakt, že fajčenie sa čoraz viac dotýka najmä mladých neplnoletých ľudí. "Preto netreba poľaviť v týchto aktivitách a treba hovoriť mládeži, že nefajčiť je in", uviedol Uhliarik. Ako dodal, chce pokračovať v príprave legislatívnych zmien, ktoré prispievajú k ochrane nefajčiarov. Od roku 2006 podporuje projekt aj Úrad verejného zdravotníctva SR. Podľa hlavného hygienika SR Ivana Rovného je vyznamenaním snáh o edukáciu predajcov aj nominácia projektu na jednu z cien pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku v kategórii Verejnoprospešný projekt.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: