Sestry v akcii – ako antidepresívum

Sestry v akcii – ako antidepresívum
Zdroj: bigstockphoto.com

Dobré vzťahy so súrodencami, zvlášť sestrami, znižujú výskyt depresie u adolescentov účinnejšie ako dobré vzťahy s rodičmi. V časopise Journal of Family Psychology to oznámila Laura Padillaová-Walkerová z Univerzity Brighama Younga v Prove (štát Utah) s kolegami. Nový výskum ovplyvňovania sa súrodencami ukázal, že mať sestru, dokonca aj mladšiu, obmedzuje depresívne stavy 10- až 14-ročných. Vedci sa dvojfázovo s ročným odstupom podrobne zamerali na osobné vlastnosti a vzájomné vzťahy členov 395 rodín s viacerými deťmi, z ktorých aspoň jedno spadalo do tohto vekového rozpätia. Vyšlo najavo, že osobitne existencia sestry chránila adolescentov pred pocitmi osamelosti, viny, izolovanosti a strachu. Nezáležalo na tom, či bola staršia, alebo mladšia, ani na vekovom rozdiele medzi ňou a predmetným adolescentom.

Výskum potvrdil všeobecnú prospešnosť súrodencov, sestier i bratov. Dobré vzťahy s nimi podporovali kladné konanie (napríklad pomoc susedovi alebo dozor nad inými deťmi v škole) vo vyššej miere, ako dobré vzťahy s rodičmi. Súvislosť kladného konania so súrodeneckou láskou bola dvakrát výraznejšia, ako pri vplyve rodičov. "Pre rodičov malých detí z toho vyplýva jasné poučenie – posilňovať lásku medzi súrodencami. Keď potom vstúpia do obdobia dospievania, stane sa z toho dôležitý ochranný faktor," povedala Padillaová-Walkerová. S kolegami tiež doložila, že hoci nekonečné súrodenecké boje zvyšujú riziko neskoršej delikvencie, majú aj pozitívnejšiu stránku – deti sa pri nich učia, ako sa opäť dať psychicky dokopy a znovu získať vládu nad vlastnými emóciami, čo je dôležité pre život. "Chýbajúca súrodenecká láska je podľa všetkého väčší problém, ako zdanlivo nepretržité malicherné spory medzi deťmi v rodine," uzavrela Padillaová-Walkerová.

Zdroj: Komuniké Brigham Young University z 2. 8. 2010.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: