Zdravotníci varujú pre pitím nekvalitnej vody z banskobystrického medokýša

Zdravotníci varujú pred dlhodobým pitím minerálnej vody z banskobystrického tzv. Rudlovského medokýša, z ktorého ju ľudia odoberajú masovo. Voda z neho môže podľa nich vyvolať viaceré zdravotné problémy, medzi iným aj depresie, neurologické problémy či ohroziť mentálne zdravie detí. Môže byť aj príčinou hnačiek, porúch trávenia či dokonca karcinogénnych ochorení. "Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) neodporúča pitie tejto vody ako hlavný, jediný a dlhodobý zdroj určený na pitné účely ľudí. Magistrát Banskej Bystrice nás požiadal v auguste 2007 o rozbor vody z medokýša. Pri jej rozbore v našich laboratóriách sme v nej zistili nadlimitné hodnoty arzénu, selénu, síranov, mangánu, železa a tiež nízke pH tejto vody, čo nezodpovedá limitom stanovených Nariadením vlády SR číslo 354 z roku 2006," konštatovala Pavlína Bartová z odboru hygieny životného prostredia a zdravia banskobystrického RÚVZ.

Hovorkyňa banskobystrického primátora Monika Pastuchová uviedla, že mesto na možné zhoršenie zdravotného stavu pri dlhodobom užívaní vody zo spomínaného prameňa upozornilo oznamom inštalovaným v blízkosti prameňa. Ten však niekto zlikvidoval a teraz tam chýba. Zdravotníci opätovne urobia rozbor vody z Rudlovského medokýša, ak ich o to magistrát požiada. Upozorňujú, že ak v nej znovu zistia prekročenie povolených množstiev arzénu, selénu a ďalších prvkov, bude musieť magistrát prijať opatrenia na zabránenie konzumácie vody z tohto prameňa, uviedla Bartová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: