Záchranná zdravotná služba v okrese Stará Ľubovňa mala nedobrovoľnú pauzu

Novým prevádzkovateľom záchrannej zdravotnej služby v okrese Stará Ľubovňa je od 1. februára popradská spoločnosť Emergency Medical Service (EMS). Ľubovnianskej nemocnici, ktorá zabezpečovala tieto služby v predchádzajúcom období, však skončila licencia 24. januára, čím vzniklo časové vákuum. "So znepokojením sme prijali správu, že záchranná zdravotná služba nebola plynulo a nepretržite zabezpečená od 25. do 31. januára 2006. Takýmto konaním boli ohrození nielen obyvatelia mesta, ale aj celého regiónu," konštatuje sa vo vyhlásení, ktoré dnes prijalo vedenie mesta Stará Ľubovňa. Primátor František Orlovský zdôraznil, že firma EMS doposiaľ nepožiadala mesto o súhlas s umiestnením ich činnosti. "Očakávame, že ministerstvo zdravotníctva zaujme stanovisko k vzniknutej situácii". Zástupca prednostu Mestského úradu v Starej Ľubovni Vladimír Dlugolinský pre TASR doplnil, že zatiaľ nevie o konkrétnych dopadoch na pacientov. Dodal však, že problém považuje za vážny. Vyzdvihol, že Ľubovnianska nemocnica, ktorá sa taktiež uchádzala o prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby, napriek neúspechu nerezignovala, ale z vlastnej iniciatívy a na vlastné náklady pomáhala výpadok preklenúť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: