Epilepsia a hormonálna antikoncepcia

Epilepsia a hormonálna antikoncepcia
Zdroj: bigstockphoto.com

Je samozrejmé, že ženám s epilepsiou nemožno upierať radosť z potomstva. Vzhľadom k určitým rizikám, ktoré sprevádzajú graviditu a pôrod žien s epilepsiou je však potrebné, aby bolo ich rodičovstvo plánované. Práve preto je veľmi dôležité, aby pacientky s epilepsiou užívali adekvátnu antikoncepciu, ktorá ich bude chrániť pred nežiaducim otehotnením. Žena s epilepsiou môže využívať všetky dostupné, dostatočne známe prostriedky antikoncepcie.

Epilepsia a užívanie antikoncepcie

V súčasnosti je z používaných antikoncepčných prostriedkov u žien najrozšírenejšia metóda hormonálnej antikoncepcie. Jej princíp účinku spočíva v úplnej kontrole, resp. riadení ovariálneho cyklu ženy. Podávanie presne určených dávok steroidných hormónov zabraňuje vzniku „pozitívnej spätnej väzby“, čím dochádza k potlačeniu sekrécie folikulostimulačného a luteinizačného hormónu. Týmto spôsobom sa zabráni vzniku ovariálneho folikulu, neuvoľní sa vajíčko a nedôjde k produkcii corpus luteum.

Okrem toho sliznica maternice nedosahuje fázu pokročilej sekrécie a teda nie je schopná oplodnené vajíčko prijať. Zároveň  sa mení aj charakter hlienu v oblasti krčka maternice, ktorý sa stáva horšie priechodným pre spermie a znižuje ich pohyblivosť.

Vplyv na účinnosť

U pacientiek s epilepsiou má hormonálna antikoncepcia isté špecifiká. Pri jej súčasnom užívaní s niektorými liekmi proti epilepsii (antiepileptikami) môže v určitých prípadoch dochádzať k zlyhaniu jej antikoncepčného účinku, ktorý je dôsledkom vzájomnej liekovej interakcie medzi hormonálnymi kontraceptívami a antiepileptikami. Príčinou zlyhania je v týchto prípadoch indukcia pečeňových enzymatických systémov niektorými antiepileptikami, a tým aj urýchlenie metabolizmu steroidných hormónov.

K metabolickým induktorom, ktoré môžu znížiť hladinu estrogénov patria karbamazepín, feny-  toín, fenobarbital, primidon, felbamát, čiastočne aj oxkarbazepín a topiramát. Spoľahlivosť hormonálnej antikoncepcie naopak negatívne neovplyvňujú valproát, benzodiazepínové preparáty, z novších antiepileptík napríklad lamotrigin, levetiracetam, gabapentin... Ak pacientka užíva niektorý z antiepileptických liekov, ktorý má vlastnosti enzymatického induktora a napriek tomu plánuje užívanie hormonálnej antikoncepcie, bude na dosiahnutie jej spoľahlivejšieho účinku potrebovať preparát s vyšším obsahom estrogénov. Aj v tomto prípade však existuje riziko neželaného otehotnenia, preto je v týchto prípadoch vhodné hormonálnu antikoncepciu kombinovať napr. s používaním niektorej z jej bariérových (mechanických) foriem.

Ak u pacientky vznikne krvácanie v strede menštruačného cyklu, znamená to, že ovulácia  nie je dostatočne potlačená a že pacientka môže otehotnieť. V týchto prípadoch je takisto potrebné využiť kombináciu hormonálnej antikoncepcie s jej inými dostupnými formami. Druhou možnosťou je zvýšenie aplikovanej dávky estrogénov. Tu je však vždy nevyhnutné zvážiť aj potenciálne riziko možných vedľajších nežiaducich účinkov tejto liečby (tromboembolické komplikácie...).

Rovnako ako intermenštruačné krvácanie je pre lekára dôležitý aj údaj o nepravidelnom menštruačnom cykle. Ten je zvyčajne známkou hormonálnej nerovnováhy a preto takisto môže účinnosť hormonálnej antikoncepcie nepriaznivo ovplyvniť. Čo sa týka zmien v počte a type epileptických záchvatov u žien s epilepsiou, ktoré užívali hormonálnu antikoncepciu, realizované štúdie žiadne významné zmeny v záchvatovej aktivite nezistili, podľa ich záverov dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie výskyt epileptických záchvatov neovplyvňuje. U žien s epilepsiou, ktoré užívajú určitý typ antiepileptickej liečby, možnosť zlyhania antikoncepcie stúpa. V týchto prípadoch je potrebná interdisciplinárna spolupráca gynekológa a neurológa, ktorá by mala viesť k odporučeniu adekvátneho postupu, a tým aj k spokojnosti pacientiek.

Autor článku: MUDr. Branislav Kollár, PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: