MV SR má podmienky na výstavbu nemocnice v centre mesta

Schválenou zmenou územného plánu zóny Dunajská v Bratislave sú vytvorené podmienky na výstavbu Nemocnice sv. Michala v centre mesta. Na Cintorínskej ulici ju plánuje postaviť Ministerstvo vnútra (MV) SR.

"Nová nemocnica bude namiesto zbúranej bývalej nemocnice a jej poliklinická časť má slúžiť aj Staromešťanom. To je pre nás dôležité, pretože to bude čiastočná náhrada za zrušené zdravotnícke služby na Bezručovej ulici," uviedol pre TASR starosta Starého Mesta Andrej Petrek. Schválením nedošlo ku koncepčnej zmene platnej územnoplánovacej dokumentácie, ale zastupiteľstvo Bratislavy upravilo regulatívy nového priestorového usporiadania, aby sa reflektovalo na zdôvodnené potreby rezortu vnútra a celospoločenský záujem. Zmenou sa môže posunúť vnútorná stavebná čiara, premiestniť trafostanica na Klemensovej ulici do objektu nemocnice, vybudovať podzemná parkovacia garáž do 230 stojísk aj zachovať zeleň minimálne na ploche 1500 štvorcových metrov. Nové zariadenie má zabezpečiť kvalitnú zdravotnícku starostlivosť s adekvátnym technickým a prevádzkovým zázemím.

Pri prerokovaní pripomienok MV navrhovalo preskúmať možnosť zvýšiť objekt o jedno podlažie z dôvodu efektívnosti plánovanej výstavby. To nebolo schválené a nemocnica môže mať maximálne päť nadzemných podlaží plus jedno ustúpené podlažie. Už boli podľa stavebného zákona vyhodnotené stanoviska a pripomienky všetkých potrebných inštitúcií. Podľa Petreka teraz záleží len na MV, kedy začne a ukončí výstavbu novej nemocnice s poliklinikou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: