1. Gynekologicko-pôrodnícka klinika môže udeľovať akreditované atestácie

Prvá gynekologicko-pôrodnícka klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou akad. L. Dérera získala od medzinárodnej organizácie EBCOG ako jediné pracovisko na Slovensku štatút európsky akreditovaného pracoviska pre výučbu a skúšanie. Na klinike tak bude možné získať certifikát európsky akreditovanej atestácie, ktorý v rámci Európskej únie môže udeľovať len približne 70 až 80 pracovísk. Štatút klinika získala na 5 rokov. "Po zložení európskej atestácie na európsky akreditovanom pracovisku, akým sa stala aj 1. gynekologicko-pôrodnícka klinika, má atestácia medzinárodnú platnosť v rámci krajín EÚ," objasnila Jana Benková zo SZU s tým, že skúška sa dá zložiť len na tomto konkrétnom pracovisku. Na univerzitnú kliniku preto podľa nej mieri aj množstvo lekárov zo zahraničia s cieľom urobiť si atestačnú skúšku na európsky akreditovanom pracovisku.

Iniciátorom i garantom procesu, v ktorom sa klinika uchádzala o tento štatút, je prednosta 1. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Igor Rusňák. "V ostatných rokoch sa nám podarilo začleniť do všetkých hlavných špecializácií gynekologického odboru. Pracovná skupina EBCOG-u sa venovala každej oblasti veľmi detailne a spĺňať sme museli naozaj prísne európske podmienky a kritériá a spracovať nesmierne množstvo podkladov pred ich návštevou i na ich rozhodnutie," ozrejmil. EBCOG patriaci pod Európsku úniu medicínskych špecialistov UEMS je organizáciou zastrešujúcou zástupcov výborov národných gynekologicko-pôrodníckych spoločností. Cieľom je zjednocovať diagnosticko-liečebné postupy i vzdelávanie v členských krajinách EÚ. Je to najvyšší európsky orgán pre gynekológiu priamo riadený úniou UEMS, ktorá prijíma rozhodnutia Európskeho parlamentu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: