Poliklinika v Piešťanoch chce dostať ambulancie lekárov pod jednu strechu

Vyše dva milióny eur potrebuje piešťanská Nemocnica Alexandra Wintera (NAW) n.o. na obnovu exteriéru svojej polikliniky na Rekreačnej ulici. Zateplením, opravou strechy a výmenou okien a vstupov chce zabezpečiť modernizáciu objektu, ale predovšetkým znížiť jeho energetickú náročnosť. Zvýšená spotreba plynu a pomerne vysoké platby za vykurovanie sú jednými z dôvodov, prečo niektorí lekári so svojimi ambulanciami odišli z polikliniky do iných priestorov v meste. Nemocnica chce podniknúť kroky, aby sa mohla starostlivosť o zhruba 70 tisíc pacientov z Piešťan a spádového okolia opäť sústrediť na jednom mieste.

Roztrúsenie ambulancií, ktoré pôsobia často v nevyhovujúcich priestoroch a bez zabezpečenia bezbariérového prístupu, je podľa riaditeľky nemocnice Eriky Chudej zdrojom častej kritiky pacientov. V súčasnosti NAW v budove polikliniky prevádzkuje svojich dvanásť ambulancií a ďalších desať ambulancií prenajíma neštátnym lekárom, sú tam oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ústavná nemocničná lekáreň a dialýza. "Udržať komplexnosť služieb je pre nás prioritou a aj vecou cti. Veríme, že keď po obnove zmeníme výšky platieb, bude to pre lekárov motivujúce," povedala pre TASR Chudá. NAW sa o financie na obnovu objektu uchádza zo štrukturálnych fondov, práce sú rozvrhnuté do zhruba piatich rokov.

Je to však podľa slov riaditeľky iba prvá etapa projektu. V nasledujúcej, keď by sa podarilo dostať všetky relevantné ambulancie "pod jednu strechu", nemocnica uvažuje o zmene vnútornej dispozície objektu. Na prvých dvoch podlažiach by zostala ambulantná starostlivosť, na zvyšných by vznikli lôžkové oddelenia a operačná sála. Počíta sa s nákupom nových prístrojov a zariadení. "Zaoberáme sa aj otázkou vlastného autobusu, ktorý by robil kyvadlovú prepravu na Rekreačnú ulicu," povedala riaditeľka nemocnice. Novú polikliniku v Piešťanoch začali stavať koncom sedemdesiatych rokov a odovzdali ju do užívania v roku 1986. Je situovaná v okrajovej časti mesta a dochádzanie do nej robí problémy najmä starším pacientom, lebo sú odkázaní na hromadnú dopravu. Pôvodný zámer podľa Chudej zahŕňal výstavbu aj nemocničnej časti, k realizácii však už nedošlo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: