Úplatky od pacientov nikdy nevezme desať percent maďarských lekárov

Desať percent maďarských lekárov nikdy neprijme úplatok, vyplýva z dnes zverejnených výsledkov prieskumu maďarskej spoločnosti Szinapszisz. Väčšina tých, čo úplatky prijímajú, ich neprijíma od každého - rozhodujú sa na základe finančnej situácie či závažnosti ochorenia pacienta, zistil prieskum. Úplatok od pacienta považuje 43 percent lekárov za ponižujúci; 57 percent sa však vyjadrilo v tom zmysle, že kvôli nízkym mzdám sú úplatky nevyhnutné. Šesť percent respondentov vyjadrilo názor, že štát umožňuje prostredníctvom úplatkov pacientov vynahrádzať nízke mzdy. Z prieskumu nevyplýva výška úplatkov, je však zrejmé, že počet pacientov ochotných platiť lekárovi a výška úplatku v posledných rokoch majú klesajúcu tendenciu.

Podľa názoru tridsiatich percent lekárov chcú pacienti získať podplatením zdravotníckeho pracovníka výhody; 20 percent lekárov tvrdí, že pacienti si myslia, že bez úplatku nedostanú patričnú zdravotnú starostlivosť, ktorú si chcú takýmto spôsobom vybojovať. Za vyššie mzdy sa vyjadrilo 90 percent lekárov. Každý druhý lekár by zaviedol dvojstupňový systém poistenia, kde by okrem základného poistenia bolo aj poistenie s vyšším stupňom zdravotnej starostlivosti. Takmer 15 percent lekárov - v prípade všeobecných lekárov až 30 percent - vidí ďalšie riešenie zlej situácie v opätovnom zavedení poplatkov za lekársku prehliadku. Štvrtina lekárov, najmä špecialisti, by riešili situáciu zlepšením financovania nemocníc a investovaním do nich. Plat všeobecného lekára v Maďarsku sa pohybuje v rozmedzí od 150.000 do 250.000 forintov (535-892 eur).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: