Obnova krvotvorby

Obnova krvotvorby
Zdroj: bigstockphoto.com

Pupočníková krv obsahuje rôzne typy kmeňových buniek. V súčasnosti sa najviac využívajú krvotvorné kmeňové bunky, ktoré sa dokážu diferencovať na rôzne typy krvných buniek. Presne tento fakt prispel k tomu, že spolu s kostnou dreňou a periférnou krvou, sa pupočníková krv využíva na transplantáciu u pacientov trpiacich poruchami krvotvorby, metabolizmu alebo onkologickými ochoreniami krvi.

Reálne možnosti

Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek je záchranou pre mnohých pacientov. Týka sa to najmä tých, ktorým zlyháva kostná dreň. To znamená, že sa v nej netvoria biele alebo červené krvinky či krvné doštičky, prípadne ide o poškodené, nefunkčné krvné bunky. Asi najčastejšie spomínaným ochorením v súvislosti s transplantáciou krvotvorných buniek sú leukémie. Pupočníková krv v súčasnosti dokáže pomôcť pri viac než 70 ochoreniach. Aplikuje sa pritom aj u pacientov s poškodeným imunitným systémom a utlmenou krvotvorbou po náročnej chemoterapii. Spravidla hovoríme o dvoch typoch transplantácií – autológnej a alogénnej.

Ak sa použijú krvotvorné kmeňové bunky od darcu, ide o alogénnu transplantáciu - a ak vlastné bunky, je to autológna transplantácia. Jednotlivé ochorenia pritom posudzujú lekári individuálne, pretože je potrebné určiť, či sú pre pacienta vhodné vlastné alebo darované bunky. Pravdepodobnosť, že počas života bude človek takúto terapiu potrebovať, je 1: 200.

Pupočníková krv sa na Slovensku použila už 6-krát. V piatich prípadoch šlo o krv súrodenca a v jednom o vlastnú pupočníkovú krv, ktorá pomohla niekoľkomesačnému chlapcovi zotaviť sa po chemoterapii zameranej na liečbu nádoru mozgu. V podstate je pupočníkovú krv možné uskladniť buď pre vlastnú potrebu dieťaťa alebo ju darovať do verejného registra Eurocord-Slovakia.

Táto organizácia je súčasťou medzinárodnej výmennej siete a v prípade kompatibility medzi darcom a príjemcom poskytuje jednotky pupočníkovej krvi chorým pacientom do zahraničia. Okrem toho reálne podporuje transplantačný program pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Kramáre.

Nezištná pomoc detským pacientom

O podpore transplantačného programu pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Kramáre hovorí Mgr. Marína Polonská, koordinátorka verejného registra pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia.

Ako konkrétne vyzerá podpora transplantačného programu pre DFNsP Kramáre?

Na základe spoločnej zmluvy Eurocord-Slovakia zabezpečuje spracovanie a zamrazenie krvotvorných kmeňových buniek z kostnej drene a periférnej krvi pre detských pacientov, ktorí sa liečia buď na Klinike detskej onkológie alebo na Transplantačnej jednotke krvotvorných kmeňových buniek. Pacienti sú z celého Slovenska. Touto aktivitou sa Eurocord-Slovakia aktívne podieľa na rozvoji i realizácii detského transplantačného programu v SR.

Ako funguje spolupráca?

V praxi to vyzerá tak, že z DFNsP alebo z odberového pracoviska nám telefonicky oznámia, že majú pacienta pripraveného na odber, alebo že odber už zrealizovali a následne dovezú bunky do laboratória. Tu špeciálne na to zaškolení laboranti bunky spracujú a zamrazia. Vzorky sa okamžite pošlú na potrebné vyšetrenia (bakteriálna kontaminácia, kvalita buniek). Keď prídu výsledky naspäť k nám, pošleme spracované bunky spolu s výsledkami do DFNsP na dlhodobé skladovanie. O ich ďalšom využití rozhodujú lekári, ale my sme povinní zbierať pravidelne informácie o tom, či boli použité na transplantáciu a aké sú výsledky.

Koľko kmeňových buniek spracuje Eurocord-Slovakia pre tento účel?

Ročne spracujeme periférne kmeňové bunky alebo kostnú dreň  pre asi 20 detských pacientov. Bunky sú určené najmä na autológnu transplantáciu. V niektorých prípadoch pochádzajú bunky aj od súrodenca alebo neznámeho darcu na alogénnu transplantáciu.

Ako dlho sa tento projekt už realizuje a čo obnáša?

Projekt sa realizuje od roku 2006. Náklady spojené so spracovaním a zamrazením periférnej krvi alebo kostnej drene hradí plne Eurocord-Slovakia. Ročne na to vynaloží cca 15 000 EUR.

Autor článku: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Dátum zverejnenia: