Kúpanie v jazerách v Malých Levároch a Plaveckom Štvrtku hygienici zakázali

Hygienici upozorňujú na zákaz kúpania sa v prírodnom jazere (PJ) Malé Leváre a v PJ v Plaveckom Štvrtku. Vo vzorkách vody, ktoré na jazerách odobrali v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, našli hygienici opakovane črevné enterokoky. "Vzhľadom na nestabilnú mikrobiologickú kvalitu vody vzniká reálne riziko ohrozenia zdravia kúpajúcich sa a kúpanie je iba na vlastné riziko," informovala TASR hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava Katarína Nosálová. Keďže ide o kúpaliská bez prevádzkovateľa, hygienici listom upozornili starostov týchto miest, aby vhodnou formou zabezpečili informovanie rekreantov i obyvateľov, že voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: