Štátne nemocnice by sa mali do konca budúceho roka transformovať

Do konca budúceho roka by sa mali štátne nemocnice povinne transformovať na obchodné spoločnosti. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR to navrhuje v novele zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú predložilo do pripomienkového konania. Tá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2011. "Transformáciou na akciové spoločnosti sa zavedie do hospodárenia nemocníc zodpovednosť manažmentov za hospodárske výsledky, prehľadné účtovníctvo a povinnosť auditu," uvádza rezort v návrhu. Štátne nemocnice majú formu príspevkových organizácií, charakterizovanú podľa ministerstva netransparentnosťou, zlým riadením a neprehľadným účtovníctvom. Napriek viacerým kolám oddlžovania prakticky kontinuálne vytvárali dlh. "A napriek 130-miliónovej finančnej injekcii, ktorú dostali v závere roka 2009, vytvorili tieto nemocnice v minulom roku nový dlh vo výške najmenej 50 miliónov eur," konštatuje rezort zdravotníctva. Novela v záujme zvýšenia transparentnosti podnikania v poskytovaní zdravotníckych služieb umožní transformáciu aj neziskovým organizáciám. Ako sa ďalej v návrhu uvádza, vláda SR bude dôsledne dbať na dodržiavanie efektívneho riadenia nemocníc vo vlastníctve štátu vrátane zverejňovania ich zmluvných vzťahov a transparentného obstarávania tovarov a služieb potrebných na ich prevádzku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: