Ochranný limit na doplatky za lieky sa má zaviesť od budúceho roka

Dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov by od januára budúceho roka mal pred vysokými doplatkami za lieky chrániť ochranný limit. "Zdravotne postihnutí pacienti zaplatia na doplatkoch za lieky maximálne 30 eur za štvrťrok a dôchodcovia maximálne 45 eur za štvrťrok. Akékoľvek ďalšie doplatky im preplatí zdravotná poisťovňa," ozrejmuje sa v návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne ministerstva zdravotníctva. Predpokladá sa, že táto zmena sa ročne dotkne asi 120.000 poistencov. Zdravotným poisťovniam by tak po novom mala pribudnúť povinnosť uhradiť poistencovi na základe jeho písomnej žiadosti sumu, o ktorú jeho úhrady za doplatky za lieky čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia prekročili za kalendárny štvrťrok limit spoluúčasti. Ako vyplýva z materiálu, poisťovňa bude o úhrade rozhodovať v správnom konaní, pričom poistenec sa v prípade negatívneho rozhodnutia bude môcť obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Šéf rezortu zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH) odhaduje, že tento krok si ročne vyžiada náklady päť až sedem miliónov eur. Väčšinu z nich bude pravdepodobne znášať štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá má najstarší aj najnákladnejší poistný kmeň. Ako však objasnil pre TASR, napríklad od zrušenia degresívnej marže na lieky pre nemocnice sa naopak očakáva úspora šesť až deväť miliónov eur za rok. "Neočakávame, že by to zdravotné poisťovne zaťažilo," konštatoval s tým, že pokiaľ by finančné prostriedky chýbali, budú sa hľadať ďalšie nástroje na ich získanie. V Českej republike zaviedli strop na doplatky za lieky pred dvoma rokmi, ročne je stanovený na 2500 českých korún (100,9 eura). Pokiaľ by doplatky pacienta ročne túto sumu presiahli, znáša ich zdravotná poisťovňa. Do tejto sumy sa pritom nezapočítava rozdiel medzi cenou predpísaného lieku a cenou jeho prípadnej lacnejšej verzie na trhu. Rovnaké opatrenie má podľa predloženého návrhu platiť aj na Slovensku.

Ako poznamenal Uhliarik, v opačnom prípade by sa spustila nekontrolovateľná lavína toho, čo by poisťovne museli doplácať. Vysvetlil, že aj preto sa počíta so zavedením generickej preskripcie, kedy by lekári predpisovali lieky na úrovni účinnej látky. Pacient by sa tak v lekárni mohol rozhodnúť medzi lacnejším generikom alebo originálnym liekom.

V prípadoch, keď bude zo zdravotných dôvodov generická substitúcia nevhodná a lekár ju pri preskripcii zakáže, do limitu spoluúčasti sa bude zahŕňať doplatok za skutočne predpísaný liek. Ochranný limit sa, naopak, nebude vzťahovať na lieky s nízkou mierou úhrady zo strany zdravotnej poisťovne (menej ako 50 percent z maximálnej ceny). "Takáto výška spoluúčasti je nastavená pri liekoch, ktoré neslúžia ako lieky prvej voľby, sú doplnkovou terapiou, nemajú jednoznačne preukázaný nákladovo-efektívny účinok, prípadne nepredstavujú prioritu z hľadiska spoločenskej hodnoty," vysvetľuje ministerstvo.

Na slovenskom trhu je v súčasnosti 5386 liekov, pričom 55 percent z nich je bez doplatku alebo s maximálne eurovým doplatkom. Bez doplatku je 1999 liekov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: