Spôsob odvolávania predsedu ÚDZS sa zmení, docieli sa tak nezávislosť úradu

Spôsob odvolávania predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by sa mal zmeniť. Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré to navrhuje v novele zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, tak chce docieliť nezávislosť úradu. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2011. Kým v súčasnosti môže vláda predsedu ÚDZS odvolať bez udania dôvodu, po novom by sa to malo zmeniť. "Účinnosť, transparentnosť a profesionalitu dohľadu nad zdravotným poistením a poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nevyhnutným predpokladom férovej súťaže zdravotných poisťovní a ich vzťahov s poskytovateľmi, a kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti," uvádza rezort v materiáli.

Tieto atribúty nie je možné podľa ministerstva dosiahnuť v situácii závislosti regulátora od vlády. "Vláda nebude môcť bezdôvodne odvolať jeho predsedu. Vďaka oddeleniu od výkonnej moci bude môcť úrad plniť svoju úlohu nezávislého a profesionálneho arbitra v zdravotníctve," vysvetľuje ministerstvo. Novela tiež rozširuje kompetencie ÚDZS o nutnosť kontroly údajov potrebných na výpočet indexu rizika nákladov a taktiež o rozhodovanie o odvolaní poistenca v prípade neschválenia limitu spoluúčasti poistenca zdravotnou poisťovňou. Novou kompetenciou pre ÚDZS má byť to, že by sa mal stať centrom pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín a zbierať údaje potrebné na zavedenie DRG – systému financovania v zdravotníctve.

Novela tiež definuje, kedy ÚDZS môže zrušiť povolenie zdravotnej poisťovne, nariadiť predloženie jej ozdravného plánu na schválenie, či zaviesť nad poisťovňou nútenú správu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: