Objednávky na vyšetrenie kvality vody z domácností sú zriedkavé

Objednávky na vyšetrenie kvality vody z domácností sú v spádovom území Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica, do ktorého patria okresy Banská Bystrica a Brezno, zriedkavé. TASR o tom informovala hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová.

Podľa slov vedúcej odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ Kvetoslavy Koppovej dôvodom tohto stavu je pravdepodobne situácia v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, kde v okrese Banská Bystrica je takto zásobovaných 99,72 percenta obyvateľov a v okrese Brezno 97,25 percenta. Koppová dodala, že prevádzkovatelia verejných vodovodov zabezpečujú priebežné vyšetrovanie kvality pitnej vody podľa harmonogramu prevádzkovej kontroly. RÚVZ zabezpečuje monitoring kvality pitnej vody priamo u spotrebiteľa – na kohútiku. Vyšetrenie jednej vzorky pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru stojí v laboratóriách RÚVZ 134 eur vrátane odborného odberu vzorky. "Vyšetruje sa 13 mikrobiologických a biologických a 15 fyzikálnych a chemických ukazovateľov," uviedla Tolnayová.

Pretrvávajúci problém v zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu v spádových okresoch banskobystrického RÚVZ je v obci Pohronský Bukovec. "Tu sa voda v úpravni musí upravovať z dôvodu znižovania obsahu arzénu," vysvetlila hovorkyňa. Úpravňa vody, ktorej technológia bola v nedávnej dobe zrekonštruovaná, má dostatočnú účinnosť, problémy sú v zastaranej a často poruchovej rozvodnej sieti vodovodu. Tento problém v súčasnosti rieši prevádzkovateľ vodovodu. Zabezpečenie a sledovanie kvality pitnej vody v súkromných individuálnych zdrojoch – studniach je na zodpovednosti majiteľa zdroja, pokračovala Tolnayová. Podľa epidemiológov pitná voda, ktorá nie je zdravotne bezpečná v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch, môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení. Voda nezachytených prameňov môže byť kontaminovaná aj močom hlodavcov a môže byť faktorom prenosu leptospirózy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: