Výkyvy počasia priniesli zmeny v koncentrácii peľu v ovzduší

Výkyvy počasia s výraznejším oteplením v uplynulom týždni priniesli zmeny najmä v koncentrácii peľu v ovzduší. Druhové zloženie sa však nezmenilo, TASR informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová. Podľa údajov monitorovacích staníc Peľovej informačnej služby opätovne dominoval peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy, pričom jeho koncentrácie stúpli nielen na strednom a severnom Slovensku, ale aj v Bratislave. "Rekord uplynulého týždňa však zaznamenala Žilina meraniami z 13. a 14. augusta, keď koncentrácie peľu pŕhľavy dosiahli okolo 670 peľových zŕn na meter kubický vzduchu," povedala hovorkyňa. Opätovne výraznejšie poklesli koncentrácie peľu tráv.

"Veľmi výrazné zvýšenie koncentrácií peľu paliny hlásila monitorovacia stanica Bratislava, kde rovnako 13. a 14. augusta namerali koncentrácie peľu tejto rastliny okolo 100 peľových zŕn na meter kubický vzduchu," povedala vedúca oddelenia biológie životného prostredia RÚVZ Janka Lafférsová. Približne rovnako to vyzeralo aj s výskytom peľu ambrózie. Koncentrácie peľu paliny a ambrózie v ovzduší sa zvýšili na celom území SR, pričom Žilina a Banská Bystrica zaznamenali výraznejší nárast najmä peľu paliny. Okrem toho sa v ovzduší vyskytoval peľ skorocelu, mrlíkov a ďalších bylín najmä z čeľade astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb, najmä rodu Cladospórium a Alternária, sa vyskytovali na celom území vo vysokých až veľmi vysokých koncentráciách s najvýraznejším nárastom v oblasti Bratislavy a Žiliny.

V najbližších dňoch sa začnú súbežne s pozvoľným poklesom denných koncentrácií peľu pŕhľavy zvyšovať koncentrácie peľu paliny a ambrózie. Peľ tráv bude v ovzduší v nízkych koncentráciách až do jesene. Alergologicky významné koncentrácie peľu paliny a ambrózie počas víkendu možno očakávať na celom území SR. V ovzduší sa naďalej bude vyskytovať peľ skorocelu, štiavu, mrlíkov, chmeľu i ďalších bylín najmä z čeľadí astrovitých a mrkvovitých. Koncentrácie spór húb budú dosahovať vysoké až veľmi vysoké hodnoty, avšak v súvislosti s veľmi intenzívnou búrkovou činnosťou je možné predpokladať lokálne znižovanie hladiny, dodala Tolnayová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: