V Nemecku rastie počet rádioaktívnych diviakov

Aj takmer štvrťstoročie po jadrovej katastrofe v Černobyle sa v Nemecku vyskytujú tisíce rádioaktívnych diviakov a ich počet stále rastie. Problém je aktuálny najmä v južných nemeckých regiónoch, najviac zasiahnutých rádioaktívnym mrakom z Černobyľu. Ide o niektoré oblasti spolkových krajín Bavorsko a Bádensko-Württembersko. S postupom času už zamorenie nepredstavuje problém pre poľnohospodársku výrobu. V lesnej pôde sú však stále vysoké množstvá rádioaktívneho cézia Cs-137 s polčasom rozpadu približne 30 rokov. Cézium sa postupne dostáva hlbšie do pôdy a v súčasnosti sa nachádza práve vo vrstve, v ktorej rastú huby hľuzovky s podzemnými plodnicami, obľúbené pochúťky divých svíň.

Vďaka zloženiu jedálnička a intenzívnemu prehrabávaniu pôdy patria diviaky medzi živočíchy najviac ovplyvnené dlhodobými dôsledkami černobyľskej havárie z roku 1986. V mäse diviakov ulovených v Nemecku sa preto často zistí radiácia, predstavujúca riziko pre potenciálnych konzumentov. Kontaminované diviaky sa musia podľa nariadenia úradov zlikvidovať. Nemecká vláda preto poskytuje lovcom štedré kompenzácie. Vlani ich vyplatila v rekordnej výške 425.000 eur. Pred desaťročím išlo len o 25.000 eur.

"Na príčine je rastúci počet diviakov, a tým aj rastúce množstvo ulovených jedincov a kontaminovaného mäsa," vysvetlil hovorca spolkového ministerstva životného prostredia Thomas Hagbeck. Diviačie populácie v Nemecku za posledné roky narástli štvor- až päťnásobne, k čomu prispievajú klimatické zmeny. Podobný trend je badateľný aj vo Francúzsku a v Poľsku. Vlani nemeckí poľovníci ulovili 2000-4000 diviakov, v mäse ktorých presiahla rádioaktivita povolený limit 600 becquerelov na kilogram. Pred desaťročím išlo iba o 125-250 kusov. Poľovníci aj úrady však zdôrazňujú, že žiadne problematické mäso sa v dôsledku prísnych testov nemôže dostať na nemecký trh.

Za každého kontaminovaného diviaka dostanú lovci odškodné vo výške 100-200 eur. Táto suma nielenže pokryje spôsobenú ujmu, ale dokonca je niekedy lukratívnejšia ako komerčné ceny diviačieho mäsa.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: