Union: Zverejňovanie zmlúv nebude mať pre poistencov žiadnu vypovedaciu hodnotu

Zdravotné poisťovne (ZP) budú zrejme musieť v budúcnosti všetky zmluvy uzatvorené s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zverejňovať na internete. Ministerstvo zdravotníctva to navrhuje v novele zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Rezort tvrdí, že sa tak obmedzí priestor na zákulisné dohody a korupciu.

Podľa riaditeľky sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti a revíznych činností ZP Union Eleny Májekovej však takéto uverejňovanie zmlúv nebude mať pre poistencov žiadnu vypovedaciu hodnotu. "Vzhľadom na celkové množstvo zmlúv, ktorých je na trhu okolo 35.000, by prinieslo pre poistencov len zmätok a nevedeli by sa v tom zorientovať," uviedla pre TASR. Nákup zdravotnej starostlivosti je podľa jej slov know-how každej poisťovne. Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako aj pre poisťovne, by podľa Májekovej jednoznačne pomohlo zavedenie systému DRG, ktoré by prinieslo zreálnenie cenového ohodnotenia výkonov poskytovaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

"Nie je nám v tejto chvíli jasné, ako presne má návrh pomôcť pacientovi," konštatovala v tejto súvislosti pre TASR Zuzana Horníková, PR manažérka ZP Dôvera. Podľa skúseností poisťovne sú pre lepšiu orientáciu pacientov a tlak na úroveň poskytovateľov dôležité hlavne dáta o spokojnosti pacientov, takisto medicínske kritériá vypovedajúce o kvalite poskytnutej starostlivosti a parametre efektivity. "Je na mieste otázka, či bude laická verejnosť zverejneným zmluvám dostatočne rozumieť a či nebude prichádzať k dezinterpretáciám a nepochopeniu. Nie sme si zároveň istí, čo takýto krok vyvolá v radoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," dodala Horníková. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko považuje návrh za krok vpred, ktorý by zároveň do tejto oblasti priniesol transparentnosť. Upozornil však, že je potrebné posúdiť ho z právnej stránky. Či je možné zverejniť takýmto spôsobom obchodný vzťah medzi akciovou spoločnosťou (teda ZP) a poskytovateľom, ktorý môže byť rôzna právnická osoba.

Návrh považuje za dobrý aj z toho dôvodu, že sa odstránia názory, podľa ktorých sú zmluvy pre rôznych poskytovateľov rozdielne. "Nepochybne, keby sa zverejnili rozdiely, mohol by sa vyvinúť tlak, aby boli pravidlá rovnaké," dodal s tým, že bude musieť dôjsť k zavedeniu systému DRG. Poisťovne by mali podľa návrhu novely zmluvy poskytnúť aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Podľa Horníkovej už v súčasnosti existujú možnosti na kontrolu zmlúv a zmluvných vzťahov. "Úrad pre dohľad má totiž k zmluvám prístup v rámci dohľadu," uviedla. "Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v súčasnosti nepozná konkrétny návrh týkajúci sa zverejňovania zmlúv, preto je predčasné vyjadrovať sa k tejto otázke," uviedla hovorkyňa poisťovne Petra Balážová.

Poisťovne by mali podľa návrhu novely zákona zverejniť na internete a poskytnúť ÚDZS zmluvu do 30 dní odo dňa jej uzavretia. Prvýkrát budú povinné uverejniť na internete a predložiť úradu v elektronickej podobe platné zmluvy, ktoré ZP uzatvorila s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pred účinnosťou tohto zákona do 60 dní odo dňa jeho účinnosti. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2011.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: