Zdravotné odvody by mali platiť aj ľudia zamestnaní na dohodu

Okruh pracovných vzťahov, z ktorých sa budú platiť zdravotné odvody, sa má od januára budúceho roku rozšíriť. Povinnosť platiť do zdravotnej poisťovne by mali mať po novom všetky fyzické osoby, ktorých príjem je zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti. "To znamená, že sa osobný rozsah rozšíri o tzv. dohodárov a o povolania, ktoré sú vykonávané na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka a príjmy z nich sú zdaňované ako príjmy zo závislej činnosti," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva. Platiteľmi poistného sa tak stanú aj tí zamestnávatelia, ktorí tieto fyzické osoby zamestnávajú. Zmeny by sa mali dotknúť aj vymeriavacieho základu. "Vymeriavacím základom na platenie odvodov u zamestnanca sa stane jeho príjem zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti, teda aj napr. odchodné, odstupné, suma zdaňovaná v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, časť zamestnaneckej opcie poskytnutej zamestnancovi a podobne," ozrejmuje rezort v návrhu novely zákona o zdravotnom poistení.

V prípade samostatne zárobkovo činných osôb dôjde k zjednoteniu vymeriavacieho základu. Zároveň sa zavedie rovnaký minimálny základ pre samostatne zárobkovo činné osoby a tzv. dobrovoľne nezamestnané osoby; minimálna platba preddavkov na poistné dobrovoľne nezamestnaných osôb tak bude 14 percent zo 44,2 percenta z priemernej mesačnej mzdy. Maximálny vymeriavací základ sa zase zvýši na päťnásobok priemernej mzdy. Okrem toho sa oproti súčasnému stavu pridávajú kategórie poistencov, ktorí nie sú povinní vykonávať ročné zúčtovanie poisteného. Ministerstvo avizuje, že navrhované zmeny budú mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže príjmy z rozširovania základní pre výpočet odvodu na zdravotné poistenie sú výrazne vyššie. Naopak, novela bude mať mierne negatívny dopad na podnikateľské prostredie z dôvodu zvýšenia odvodového zaťaženia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: