Pred cestou do exotických krajín treba myslieť aj na očkovanie

Pred návštevou zahraničia, obzvlášť exotických krajín, by cestovatelia nemali zabúdať na očkovanie. Práve vakcinácia je najefektívnejší spôsob predchádzania infekčným ochoreniam nielen v rámci pravidelného povinného očkovania na Slovensku, ale aj pred cestou do zahraničia. Vo väčšine exotických krajín, ktoré vyhľadáva čoraz viac cestovateľov, je úroveň hygieny nedostatočná. Riziko bakteriálnej alebo vírusovej infekcie najmä z vody, stravy či prítomnosti baktérií a vírusov v prírode je tak pre týchto cestovateľov reálne. " Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré predstavujú v zahraničí riziko pre našich cestovateľov, sú žltá zimnica, cholera, poliomyelitída, meningokoková meningitída, japonská encefalitída, brušný týfus, záškrt, vírusová hepatitída typu A a B a besnota," uviedla pre TASR hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Lenka Šramková. Proti niektorým ochoreniam ako napríklad poliomyelitída alebo vírusová hepatitída typu B sú Slováci chránení očkovaním, ktoré sú zahrnuté v očkovacom kalendári pre pravidelné povinné očkovanie detí. Rovnako očkovanie proti záškrtu je u nás povinné pre deti, ako aj pre dospelých. Ostatné ochorenia sa však u nás nevyskytujú vôbec alebo sa vyskytujú vzácne a preto sa proti nim na Slovensku povinne neočkuje.

"Očkovanie pred vycestovaním je veľmi významné. Organizmus môže na živé organizmy vyskytujúce sa v exotických krajinách reagovať veľmi citlivo. Ochorenia môže byť sprevádzané komplikáciami až smrťou," zdôraznila Šramková. Aj keď si takéto očkovanie, ktoré nespadá do pravidelných povinných očkovaní, musí cestovateľ uhradiť z vlastného vrecka, netreba ho podceňovať. Pri návšteve niektorých krajín je očkovanie proti rôznym chorobám dokonca povinné a pri cestovaní najmä do krajín s nízkou hygienickou úrovňou a málo rozvinutým zdravotníctvom sa odporúča. "Povinné očkovanie sa vyžaduje iba proti žltej zimnici, a to vo vybraných krajinách rovníkovej Afriky a vo Francúzskej Guayane (Južná Amerika). Mnohé krajiny, v ktorých sa žltá zimnica nevyskytuje, vyžadujú očkovanie proti žltej zimnici od občanov prichádzajúcich z krajín s vysokým výskytom ochorenia," uviedla Šramková. Väčšina krajín podľa jej slov vyžaduje aj očkovanie proti diftérii a tetanu. Ostatné druhy očkovaní sú odporúčané podľa epidemiologickej situácie, navštevovanej oblasti, či ide o mesto alebo vidiek, dĺžky a charakteru pobytu. Šramková upozornila, že očkovanie nie je dôležité iba z hľadiska ochrany samotného cestovateľa, ale aj ochrany ostatných občanov. "Treba si uvedomiť, že pri súčasnom intenzívnom pohybe obyvateľstva vo svete, nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska," dodala.

ÚVZ SR eviduje importované nákazy podľa diagnózy a krajiny importu na základe hlásenia ošetrujúcich lekárov prostredníctvom informačného systému EPIS. Importované ochorenia sa však podľa Šramkovej vyskytujú sporadicky. Doteraz nebola zaznamenaná epidémia medzi cestovateľmi, ktorí sa vrátili zo zahraničia. "Z importovaných ochorení preventabilných očkovaním sa sporadicky vyskytuje vírusová hepatitída typu A a ojedinele brušný týfus. K ďalším ochorenia, ktoré postihujú našich cestovateľov, patria malária a rôzne črevné bakteriálne ochorenia, proti ktorým však neexistuje očkovacia látka," uviedla hovorkyňa úradu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: