So splácaním úrokov z oddlžovania meškajú dve nemocnice

Zo zdravotníckych zariadení, ktoré sa vlani oddlžovali formou návratnej finančnej výpomoci, majú dve problém so splácaním úroku z tejto pôžičky. Ako pre TASR ozrejmila Eva Slováková z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva, banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou mala zmluvne stanovený úrok na 512.250 eur, pričom uhradila iba 112.250 eur. Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici mala zmluvne stanovený úrok na 78.217 eur a zaplatila len 10.000 eur. Návratnú finančnú výpomoc v rámci koncepcie oddlženia získalo 25 zdravotníckych zariadení. Na tento účel sa vyčlenilo 130,2 milióna eur. O výpomoc požiadalo pôvodne 34 zariadení, deväť ale rezort vylúčil. Najviac prostriedkov, 27,02 milióna eur, ministerstvo odsúhlasilo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Štát nemocniciam poskytol finančné prostriedky na splatenie záväzkov existujúcich k 30. septembru 2008 na úrovni istiny. Rezort pre tento účel pôvodne počítal až so 199,2 miliónmi eur.

Poskytnuté financie majú zariadenia vrátiť do 15 rokov, pričom budú mať možnosť dvojročného odkladu splátok. Počas týchto dvoch rokov však musia splácať úrok. Podmienkou udelenia takejto pomoci bolo vyrovnané hospodárenie, ktoré museli jednotlivé zariadenia deklarovať v podnikateľskom pláne. Pokiaľ nebudú zariadenia stanovené podmienky spĺňať, možno im výpomoc odobrať. Súčasný šéf rezortu Ivan Uhliarik už avizoval, že chce pretrhnúť bludný kruh zadlžovania a oddlžovania nemocníc. Myslí si, že doteraz sa v tejto oblasti iba konštatovala diagnóza v podobe zadlžovania a nič sa s ňou nespravilo. Ministerstvo sa preto zameria na transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, kde bude stopercentným vlastníkom štát. Uhliarik chce dosiahnuť, aby zdravotnícke zariadenia boli nastavené na vyrovnané hospodárenie tak, aby boli "konečne hodné označenia nemocnice 21. storočia".

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: