Nemocnica v Považskej Bystrici nestíha splácať úroky, ponúkla splátkový kalendár

Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici, ktorá je jednou z dvoch slovenských nemocníc nesplácajúcich v plnej výške zmluvne stanovený úrok z pôžičky na oddlženie, má záujem svoje podlžnosti voči ministerstvu zdravotníctva vyrovnať. NsP zaplatila ministerstvu namiesto zmluvne stanoveného polročného úroku vo výške 78.217 eur za štvormiliónovú pôžičku iba 10.000 eur. Z 25 slovenských nemocníc, ktoré získali pôžičku na oddlženie, nesplatila okrem považskobystrickej úrok v plnej výške ani banskobystrická fakultná nemocnica. Tá zo zmluvne stanovených 512.250 eur zaplatila iba 112.250 eur. Ako dnes TASR informoval námestník riaditeľa považskobystrickej nemocnice Ján Slyško, príčinou neuhradenia plnej výšky zmluvne stanoveného úroku je súčasná nepriaznivá ekonomická situácia. "Požiadali sme ministerstvo zdravotníctva o splátkový kalendár, v každom prípade chcem zmluvne stanovené úroky splatiť," povedal Slyško.

Návratnú finančnú výpomoc v rámci koncepcie oddlženia získalo 25 zdravotníckych zariadení. Na tento účel sa vyčlenilo 130,2 milióna eur. O výpomoc požiadalo pôvodne 34 zariadení, deväť ale rezort vylúčil. Najviac prostriedkov, 27,02 milióna eur, ministerstvo odsúhlasilo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Štát nemocniciam poskytol finančné prostriedky na splatenie záväzkov existujúcich k 30. septembru 2008 na úrovni istiny. Rezort pre tento účel pôvodne počítal až so 199,2 miliónmi eur. Poskytnuté financie majú zariadenia vrátiť do 15 rokov, pričom budú mať možnosť dvojročného odkladu splátok. Počas týchto dvoch rokov však musia splácať úrok. Podmienkou udelenia takejto pomoci bolo vyrovnané hospodárenie, ktoré museli jednotlivé zariadenia deklarovať v podnikateľskom pláne. Pokiaľ nebudú zariadenia stamnovené podmienky spĺňať, možno im výpomoc odobrať.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: