Zdravotné poisťovne vlani zaznamenali 2,66-percentný rast príjmov

Zdravotné poisťovne ku koncu minulého roka evidovali celkové príjmy vyše 3,3 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku sa tak ich príjmy zvýšili o viac ako 87 milióna eur, čo predstavuje 2,66-percentný rast. Ako ďalej informoval predseda Úradu nad zdravotnou starostlivosťou Richard Demovič, výdavky dosiahli takmer 3,4 miliardy eur, pričom 95 percent prostriedkov smerovalo na zdravotnú starostlivosť. Na správu poisťovní smerovalo 3,23 percenta. Na Slovensku sa vlani evidovalo viac ako 5,2 milióna poistencov. Predpis poistného predstavoval 3,48 miliardy eur, pričom reálne sa vybralo takmer 3,31 miliardy eur, čo je o 3,9 percenta viac ako v roku 2008. Úspešnosť výberu poistného tak dosiahla 95,21 percenta. To predstavuje 2,3-percentný pokles oproti predchádzajúcemu roku. Pokles úrovne úspešnosti výberu poistného sa zaznamenal v každej zdravotnej poisťovni. Zníženie sa pohybovalo v rozpätí od 0,8 do 4,5 percenta.

Zdravotné poisťovne vlani evidenčne uznali poskytnutie zdravotnej starostlivosti za vyše 3,3 miliardy eur, pričom reálne uhradili 3,23 miliardy eur. V roku 2009 tak boli vykázané nadlimitné výkony za viac ako 96,8 milióna eur. Ako upozornil Demovič, aj vlani poisťovne spravidla objednávali zdravotnú starostlivosť v nižších objemoch ako boli medicínske uznané výkony. Nárast hodnoty tzv. nadlimitných výkonov bol vlani o 18,08 percenta vyšší ako rok predtým. Nadlimitné výkony, ktoré boli poistencom poskytnuté a zdravotné poisťovne ich odsúhlasili, ale poskytovateľom neuhradili, tak naďalej zostávajú nedoriešené. Legislatíva totiž ani vlani neurčila spôsob úhrady nadlimitných výkonov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: