Minister Uhliarik otvoril nové priestory Psychiatrickej kliniky UNLP v Košiciach

Nové priestory adolescentného oddelenia I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorili dnes slávnostne za účasti ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika. Náklady na rekonštrukciu boli hradené z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu MZ SR vo výške bezmála 332.000 eur.

Pracovisko pôsobilo v minulosti v takzvanom psychiatrickom pavilóne pri lôžkovom monobloku, kde využívalo štyri poschodia. V roku 2004 však muselo uvoľniť jedno poschodie Detskej fakultnej nemocnici Košice a odvtedy pracovala I. psychiatrická klinika v stiesnenejších podmienkach a so zníženým počtom lôžok. "Nové priestory chceme využívať predovšetkým na liečbu nižších vekových ročníkov," uviedla prednostka kliniky Eva Pálová. Myšlienka, ako spresnila, vznikla po analýze vekovej skladby hospitalizovaných pacientov v ostatných rokoch. Jednoznačne totiž stúpa počet ľudí v tínedžerskom veku, ktorí sú hospitalizovaní nielen pre nejaké bežné emocionálne problémy a poruchy správania či intoxikácie, ale aj pre závažné psychické poruchy. Sledujeme každoročný nárast pacientov vo veku okolo 18 rokov zhruba o 50 percent. Táto veková skupina pritom vyžaduje odlišný prístup, pretože často ešte nemá vytvorené ustálené typické vzorce správania a reaguje veľmi emocionálne. Preto je podľa prednostky vhodné vytvoriť pre ňu trochu iné prostredie ako pre starších pacientov a nekombinovať hospitalizácie mladých ľudí, napríklad s úzkostnou poruchou alebo depresiou, so seniormi trpiacimi Alzheimerovou poruchou či chronickými alkoholikmi.

Problém s nedostatkom priestoru pracoviska vyriešilo presťahovanie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, ktorý uvoľnil v lôžkovom monobloku UNLP na Triede SNP 1 priestory na piatich poschodiach. Nemocnica ich využila pre svoje potreby, pričom na štvrtom, piatom a siedmom poschodí je v súčasnosti situovaná I. psychiatrická klinika, ktorá získala vhodnejšie podmienky na poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti. Ako konštatoval pri slávnostnom otvorení nového lôžkového oddelenia riaditeľ UNLP Jaroslav Šajty, nové priestory sú pre I. psychiatrickú kliniku veľkým prínosom a ich vybudovanie bolo jednou z mnohých zmien v nemocnici za posledný rok. Viaceré pracoviská získali vhodnejšie a kvalitnejšie priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nedávno sa podarilo vybudovať špičkové a moderné biochemické a hematologické laboratórium a zakúpiť nový vysokokvalitný prístroj magnetickej rezonancie. Plánované postupné zmeny v lôžkovom monobloku na Triede SNP zavŕši rekonštrukcia oddelenia urgentného príjmu, ktorú si podobne, ako aj ďalšie pracoviská pozrel minister Uhliarik.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: