ÚDZS zaznamenal rekordný počet podaní pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zaznamenal vlani rekordný počet podaní v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Kým v roku 2007 evidoval najnižší počet, a to 1249 podaní, vlani to bolo až 1846. Z toho sa 17,4 percenta ukázalo ako opodstatnených.

Ako opodstatnené boli najčastejšie od roku 2005 podnety súvisiace so starostlivosťou chirurgov (15,8 percenta), nasleduje gynekológia a pôrodníctvo (13,3 percenta). Opodstatnené podnety od ľudí sa tiež často týkali vnútorného lekárstva (10,5 percenta), všeobecného lekárstva (7,9 percenta) a stomatológie (5,97 percenta). Pacienti sa na ÚDZS vlani najčastejšie sťažovali na postup pri liečbe, pričom najviac podnetov súviselo s úmrtím. Ľudia tiež poukazovali na neetický prístup zdravotníckeho pracovníka k pacientovi a nedostatky v organizácii práce. Z takmer 1500 podaní sa skoro jedna pätina potvrdila ako opodstatnených. Úrad za zistené nedostatky uložil poskytovateľom 119 pokút a 78 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, padli tiež tri trestné oznámenia.

Občania sa na úrad, ktorý dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti môžu obrátiť, ak sa domnievajú, že starostlivosť sa im neposkytla správne alebo rozhodnutia zdravotníckych pracovníkov neboli správne. Ako upozorňuje ÚDZS, v prvom rade treba od daného poskytovateľa žiadať nápravu. Ak takejto žiadosti nevyhovie, možno úrad požiadať o vykonanie dohľadu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: