Ozón plus nikotín je rizikom pre astmatikov

Ozón plus nikotín je rizikom pre astmatikov
Zdroj: bigstockphoto.com

Vedci objavili novú súvislosť, ktorá priraďuje astmu k rizikám pasívneho fajčenia. Paradoxne toto riziko zvyšuje zaužívaná prax, ktorou sa z interiérov odstraňuje zápach tabakového dymu. V časopise Atmospheric Environment to oznámil sedemčlenný tím, ktorý viedol Mohamad Sleiman z Lawrenceovho berkeleyského národného laboratória (USA). Zistili, že ozón môže reagovať s nikotínom z tabakového dymu tak, že vznikajú drobné čiastočky, ktoré astmatikov ohrozujú viac ako samotný nikotín. Tieto čiastočky sa stávajú hlavnou zložkou tzv. terciárneho fajčenia, zvyšku tabakového dymu, ktorý pretrváva dlho po zahasení cigarety alebo cigary. (Pasívne fajčenie sa označuje aj ako sekundárne.)

"Náš výskum odhaľuje, že reakciou nikotínu s ozónom vznikajú sekundárne organické aerosóly s priemerom čiastočiek pod 100 nanometrov. Tieto čiastočky môžu pri svojich malých rozmeroch, avšak vysokom pomere povrchu k objemu, prenášať a ukladať hlboko v dýchacej sústave potenciálne škodlivé organické chemické látky, zapríčiňujúce oxidačný stres. Najohrozenejší sú starší a veľmi mladí ľudia," povedal Mohamad Sleiman. Zdravotné ohrozenie, vyplývajúce z tabakového dymu pri aktívnom i pasívnom fajčení, doložili už mnohé výskumy. Tabakový dym obsahuje stovky jedovatých chemických látok v plynnej alebo tuhej fáze. Práve Mohamad Sleiman s niektorými členmi terajšieho tímu vo februári preukázal rizikovosť reakcie terciárneho tabakového dymu s kyselinou dusitou, bežným interiérovým polutantom, pri ktorej vznikajú rakovinotvorné látky. Nikotín sa uvoľňuje pri horení tabaku ako para, ktorú pohlcujú mnohé bežné povrchy v interiéroch. Odtiaľ sa potom spätne uvoľňuje do vzduchu ešte celé mesiace od posledného fajčenia v miestnosti. Ozón je oproti tomu mestský vonkajší polutant, ktorý sa dostáva do interiérov pri vetraní. Súvisí s astmou a ďalšími dýchacími chorobami.

Produkty reakcie nikotínu s ozónom členovia tímu identifikovali pomocou špeciálneho zdroja röntgenového a ultrafialového žiarenia v berkeleyskom laboratóriu. Výsledky nového výskumu zmnožujú a posilňujú dôkazovú základňu, ktorá spochybňuje zmysluplnosť "čističov vzduchu" na báze ozónu, bežne používaných pri odstraňovaní zápachu tabakového dymu z interiérov budov a automobilov.

Zdroj: Komuniké DOE/Lawrence Berkeley National Laboratory zo 16.8.2010

Na snímke pokusné zariadenie v Lawrenceovom berkeleyskom národnom laboratóriu, ktorým vedci preukázali vznik drobných čiastočiek pri reakcii nikotínu s interiérovým ozónom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: