Bývalý šéf legislatívnej sekcie MZ Milan Tomkuliak drží hladovku

Bývalý riaditeľ legislatívnej sekcie ministerstva zdravotníctva Milan Tomkuliak od piatka 27. augusta hladuje pred Úradom vlády SR v Bratislave. Tomkuliak tvrdí, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR mu viac ako tri roky nevyplácalo mzdu a neplatilo odvody, pretože predpokladalo, že štátnozamestnanecký pomer s ním má skončený. Hoci Úrad pre štátnu službu (ÚŠS) skončenie štátnozamestnaneckého pomeru zrušil, ministerstvo sa s Tomkuliakom doteraz finančne nevyrovnalo a nevykonalo ani odvody za príslušné obdobie. Proti tomuto postupu protestoval Tomkuliak pred Úradom vlády aj koncom novembra minulého roka.

Ukončenie protestnej hladovky Tomkuliak podmieňuje niekoľkými požiadavkami. Okrem iného žiada, aby Úrad vlády riadne vykonal svoju kontrolnú povinnosť voči ministerstvu, za spomínané obdobie žiada vyplatiť od ministra zdravotníctva plat a opätovne zaradiť do štátnej služby, a tiež požaduje, aby bola riešená záležitosť vzniknutej škody, jej výšky a zodpovednosti za ňu. Ako Tomkuliak uviedol, o celej situácii už informoval aj nového ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika (KDH), nepáči sa mu však, že mu doteraz na jeho list neodpovedal. Jediná odpoveď, ktorú z ministerstva dostal, bolo podľa jeho slov stanovisko od vedúceho služobného úradu Mariana Faktora, podľa ktorého považuje rezort štátnozamestnanecký pomer v období od roku 2004 až do februára 2007 za sporný a "všetky rozhodnutia správnych orgánov sú preskúmateľné súdom". 

"Listom adresovaným Úradu vlády SR zo dňa 22. júla 2010 som požiadal o riešenie veci. Následne úrad vlády požiadal ministerstvo o predloženie informácie o splnení tzv. druhého opatrenia, teda vyplatenia funkčného platu," dodal Tomkuliak s tým, že s týmto postupom nie je spokojný a preto podal 18. augusta ústne sťažnosť do zápisnice na Úrade vlády. Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR potvrdil, že Tomkuliak podal na úrade sťažnosť, ktorá bola postúpená na vybavenie vedúcemu Úradu vlády SR. V reakcii na Tomkuliakove vyjadrenia Úrad vlády ďalej uvádza, že vo veci vyplatenia funkčného platu sekcia kontroly nie je príslušná konať okrem iného aj vzhľadom na súčasný právny stav, o ktorom rozhoduje príslušný súd.

Podľa Evy Slovákovej z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva s prihliadnutím na súčasný skutkový a právny stav, o ktorom rozhoduje príslušný súd, ministerstvo nie je v súčasnosti oprávnené prehodnocovať právnu vec, o ktorej rozhoduje nezávislý a nestranný súd. "Aj napriek týmto skutočnostiam sa nové vedenie MZ SR dôkladne oboznamuje s touto problematikou, aby postupovalo zodpovedne. Aj preto minister zdravotníctva navrhol osobné stretnutie, na ktorom chcel prijať Milana Tomkuliaka," povedala v reakcii pre TASR Slováková. Ako ďalej uviedla, 27. augusta sa Tomkuliak dozvedel o prijatí na MZ SR, následne 30. augusta mu bol oznámený presný termín stretnutia.

"MZ SR si však v tejto súvislosti kladie otázku, prečo pán Tomkuliak zvolil spôsob komunikácie cez médiá, formou hladovky a vyhlásenia – v čase, keď vedel, že bude jeho záležitosť prerokúvaná u ministra zdravotníctva," dodala Slováková s tým, že nové vedenie ministerstva má ochotu viesť dialóg a preto minister Uhliarik prijme Tomkuliaka v piatok 3. septembra popoludní. "Minister zdravotníctva preukázateľne nerešpektuje právoplatné a vykonateľné rozhodnutie štátneho orgánu, ktoré bolo vydané na základe rozsudku Najvyššieho súdu (NS) SR a navyše bolo súdom znovu preskúmané a znova potvrdené rozsudkom Najvyššieho súdu SR," uviedol pre TASR Tomkuliak ešte v novembri. 

Štátnozamestnanecký pomer s Tomkuliakom pôvodne MZ SR skončilo v decembri 2003 údajne na základe jeho výpovede. Nevie to však doložiť originálom výpovede a Tomkuliak tvrdí, že výpoveď vôbec nepodal. Preto sa voči skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru odvolal na Úrad pre štátnu službu, ktorý najprv jeho odvolaniu nevyhovel. Rozhodnutie ÚŠS preto dal Tomkuliak preskúmať súdu. Najvyšší súd napokon rozhodnutie ÚŠS zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Na základe rozsudku NS SR Úrad pre štátnu službu prípad posúdil znovu a tentoraz skončenie štátnozamestnaneckého pomeru MZ SR s Tomkuliakom zrušil. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo tým, že využilo svoju zákonnú možnosť a žiadalo súdne preskúmať druhé rozhodnutie ÚŠS. Keďže ÚŠS medzitým zanikol, MZ SR žalovalo jeho nástupcu, teda ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR). Žalobu ministerstva zdravotníctva postupne zamietol krajský aj Najvyšší súd SR s odôvodnením, že na MPSVR neprešli práva a povinnosti ÚŠS vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru.

Následne nato podal Tomkuliak sťažnosť na Úrad vlády SR. "Na základe prešetrenia mojej sťažnosti Úradom vlády SR boli ministerstvu zdravotníctva uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov," povedal pre TASR Tomkuliak, podľa ktorého to znamenalo povinnosť opätovne ho zaradiť do štátnej služby a vyplatiť mu funkčný plat za obdobie od neplatného skončenia štátnozamestnaneckého pomeru do opätovného zaradenia do štátnej služby. "Povinnosť odviesť odvody sociálneho a zdravotného poistenia nebola predmetom mojej sťažnosti, ale vyplýva z príslušných zákonov," dodal. Tomkuliak sa podľa vlastných slov napokon vo februári 2007 opäť ujal svojej funkcie na ministerstve, deň po vymenovaní ho však z nej odvolali. Nejaký čas bol práceneschopný, po návrate z "péenky" s ním MZ SR celkom skončilo štátnozamestnanecký pomer. Náhradu škody ani funkčný plat za tri roky, počas ktorých sa s ním sporilo o platnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru z roku 2003, mu však nevyplatilo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: