Zdravotníci v Banskej Bystrici zaznamenali päť prípadov ochorenia na vírusovú žltačku

Päť prípadov ochorenia na vírusovú hepatitídu (žltačku) typu A (VHA) zaznamenali v minulých dňoch pracovníci banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva u bývalých obyvateľov zariadenia pre ubytovanie občanov v hmotnej a sociálnej núdzi Kotva v Banskej Bystrici. Spomínaný RÚVZ už 23. júla tohto roku zakázal prevádzku v tomto zariadení a zároveň upozornil na možnosť vzniku a prenosu infekčných ochorení.

Zariadenie Kotva až do odstránenia nedostatkov uzavrel z dôvodu rozsiahlej poruchy kanalizačného systému a nevhodných podmienok na osobnú hygienu. Odpadová voda aj s obsahom fekálií totiž vytekala a hromadila sa v priestoroch spŕch, v práčovni, ako aj v priestoroch pre prípravu stravy. "Prvý prípad ochorenia na VHA sa u bývalého obyvateľa Kotvy vyskytol 16. augusta. Hospitalizovali ho od 19. augusta na infekčnom oddelení nemocnice F. D. Roosevelta po tom, čo ho s príznakmi tohto ochorenia - bolesti brucha, nutkanie na zvracanie, neskôr zvracanie, tmavý moč, zvýšená telesná teplota poslala do nemocnice jeho obvodná lekárka. Aj ostatní štyria chorí na VHA sú hospitalizovaní na infekčnom oddelení spomínanej nemocnice," konštatovala vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica Viera Morihladková.

Dodala, že druhý prípad aktívne vyhľadala v ohnisku nákazy pracovníčka odboru epidemiológie RÚVZ pri vykonávaní protiepidemiologických opatrení. Ostatní nakazení na základe klinických príznakov ochorenia vyhľadali lekársku pomoc sami. Vek chorých sa pohybuje od šesť do 33 rokov. Niektorí pacienti boli ubytovaní v Kotve, niektorí sa už presťahovali do náhradného ubytovania. RÚVZ na základe vzniknutej situácie nariadil lekársky dohľad nad možnými infikovanými na VHA, ktorý vykonáva zmluvný lekár - anamnestické vyšetrenie, klinické vyšetrenie a v prípade potreby odber biologického materiálu na vyšetrenie, očkovanie proti VHA, dezinfekciu, ako aj poučenie všetkých bývalých či terajších obyvateľov Kotvy. Ochorenie na VHA je v podstate ľahkým ochorením. Neexistuje príčinná terapia, iba podporná liečba s vitamínmi, diétou a pokojným režimom a nezanecháva trvalé následky. Z terapeutických dôvodov vo väčšine prípadov nie je nutná hospitalizácia, ale to len v prípade, ak by chorí dodržiavali uvedený režim, zdôraznila Morihládková.

Žltačka typu A je tiež známa ako choroba špinavých rúk. Prejavuje sa nechutenstvom, pocitom na vracanie, vracaním, môžu sa vyskytovať aj bolesti brucha, zvýšená teplota, neskôr sa objavia ožltnutie očných spojiviek a kože, tmavý moč, prípadne svetlá stolica. Inkubačný čas – čas od nakazenia do objavenia sa prvých klinických príznakov ochorenia je priemerne 30 dní. Prenos choroby sa uskutočňuje takzvanou fekálne orálnou cestou, čo znamená, že vírus sa z chorého človeka vylučuje stolicou a močom a do organizmu sa dostáva ústami, prostredníctvom kontaminovaných potravín znečistených výlučkami chorého do zažívacieho traktu. Neprenáša sa vzduchom a neprenášajú ho ani zvieratá. Najdôležitejším preventívnym opatrením je dodržiavanie osobnej hygieny.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: