Slovensko pozná sudcov v jednej z arbitráží pre zákaz zisku poisťovní

Slovensko už vie, kto bude rozhodovať v arbitráži s rakúskou spoločnosťou EURAM, matkou dcérskej spoločnosti E.I.C., ktorá je bývalým majoritným akcionárom zdravotnej poisťovne Apollo, ohľadne zákazu zisku zdravotných poisťovní. Apollo je v súčasnosti zlúčené s poisťovňou Dôvera. EURAM arbitráž inicioval na základe rakúsko-slovenskej bilaterálnej investičnej dohody.

"Napriek tomu, že spoločnosť E.I.C. predala svoj podiel v spoločnosti Apollo už v roku 2008, spoločnosť EURAM sa domáha náhrady škody údajne vyplývajúcej z regulačných opatrení zavedených slovenskými orgánmi v oblasti zdravotného poistenia na konci roka 2007 a začiatku roka 2008," informuje na svojej webovej stránke ministerstvo financií. Slovensko bude v predmetnej arbitráži zastúpené spoločnosťami Foley Hoag LLP a David A. Pawlak LLC. "Obe spoločnosti patria medzi renomovaných poradcov pre zastupovanie vo veciach arbitráží na základe medzinárodných investičných dohôd," uviedol rezort. Ministerstvo financií pripomenulo, že rozhodcovský tribunál, prejednávajúci iný spor iniciovaný na základe spomínanej bilaterálnej investičnej dohody, zamietol v októbri 2009 po počiatočnej fáze konania tento nárok v celom svojom rozsahu. "Tribunál rozhodol, že nemá právomoc na prejednanie meritórnej časti žaloby rakúskeho investora vznesenej na základe dohody," ozrejmil rezort. V tomto konaní o 15 miliónov eur Slovensko žalovali aerolínky Austrian Airlines AG.

Táto žaloba je v poradí treťou arbitrážou iniciovanou v súvislosti so zákazom zisku poisťovní. Okrem toho na arbitrážnom súde Slovensko žaloval holandský akcionár zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá patrí pod finančnú skupinu. Rovnako postupoval aj holandský akcionár Union zdravotnej poisťovne Eureko B.V. Legislatívnu úpravu zakazujúcu zdravotným poisťovniam tvorbu zisku zaviedla od roku 2008 predchádzajúca vláda pod vedením Roberta Fica (Smer-SD). Nová vládna koalícia, ktorá vznikla po tohtoročných parlamentných voľbách, to považuje za zlé opatrenie, ktoré treba zvrátiť. Podľa jej programových téz by sa mala tvorba zisku zdravotných poisťovní za jasne stanovených pravidiel opäť obnoviť. "Zámer je taký, že sme zato, aby bol v systéme daný primeraný zisk, ale môj osobný názor je, aby bol ten zisk viac bratý z doplnkového pripoistenia ako z povinného správcovania verejných peňazí," uviedol v rozhovore pre TASR minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH).

V súvislosti s novou legislatívnou úpravou začala vlani v novembri voči Slovensku konanie aj Európska komisia. "Zdá sa, že rozhodnutie o absolútnom zákaze používania zisku súkromných zdravotných poisťovní na iné účely, než je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, predstavuje neodôvodnené obmedzovanie slobody pohybu kapitálu," uviedol vtedy hovorca komisára pre vnútorný trh Oliver Drewes. Ministerstvo zdravotníctva však trvalo na tom, že pri zavedení zákazu zisku zdravotných poisťovní postupovalo v súlade s platnou legislatívou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: