Generická substitúcia umožňuje šetriť pacientom peniaze

Generická substitúcia umožňuje pacientom šetriť v lekárni peniaze. V praxi totiž znamená, že umožňuje náhradu predpísaného lieku za iný liek, avšak s tou istou účinnou látkou, liekovou formou a silou, ale s nižším doplatkom. Ak chce teda pacient svoj predpísaný liek zmeniť za liek s nižším doplatkom, mal by sa na túto možnosť spýtať svojho lekárnika.

"Pacienti túto službu využívajú, aj keď by ju rozhodne mohli využívať aj viac. Vo všeobecnosti sa však pýtajú málo, skôr je to aktivita lekárnikov, ktorí ponúkajú lacnejšie ekvivalenty pacientom," uviedol pre TASR Peter Stanko zo Slovenskej lekárnickej komory. Práve lekárnik je podľa jeho slov osobou, ktorá môže pacientovi takýmto spôsobom veľmi výrazne znižovať náklady na lieky. Lekárnik pritom nijako nemení terapiu, ktorú určil lekár. Pacient sa teda takejto zmeny nemusí báť, pretože generická substitúcia nepredstavuje absolútne žiadnu zmenu v pacientovej liečbe. U lekárnika sa treba priebežne informovať o tom, ktorý liek s účinnou látkou konkrétneho lieku má momentálne najnižší doplatok. Lekárnik je tá osoba, ktorá je schopná posúdiť, či okrem účinnej látky liek spĺňa aj všetky ostatné parametre náhradného generického lieku.

Názory hovoriace o tom, že generiká majú nižšiu kvalitu ako originály, nie sú pravdivé. Originálny liek je inovatívny liek, ktorý vyrába tzv. originálna firma ako výsledok náročného a nákladného výskumu. Na liek má firma patentovú ochranu. V praxi to teda znamená, že po uvedení originálneho lieku na trh nemôže žiadna iná firma vyrábať liek s touto účinnou látkou (tzv. generický liek) a konkurovať tak originálnemu lieku. Naopak, generikum je liek, ktorý vyrába tzv. generická firma po tom, ako originál stratil patentovú ochranu. Teda generikum je lacnejšia verzia originálu. Generický liek tak musí mať preukázanú rovnakú kvalitu, účinnosť a bezpečnosť ako originál. Generická substitúcia sa tiež nedá uplatniť ani pri originálnych liekoch, ktoré sú ešte chránené patentom.

Generickú substitúciu podľa Stanka pacienti využívajú najčastejšie pri antibiotikách, liekoch na kardiovaskulárny systém či pri liekoch od bolesti. "Ide teda o tie lieky, ktoré sú aj najčastejšie v lekárňach vyberané," dodal. Naopak, generickú substitúciu nemožno vykonávať pri takých účinných látkach, kde nie je možné zaistiť ich kopírovateľnosť ako napríklad inzulíny, monoklonálne protilátky alebo iné liečivá, zväčša bielkovinového charakteru.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: