Prostriedky z OP Zdravotníctvo nemožno využiť na protipovodňové aktivity

Prostriedky z Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) nebude možné realokovať a použiť na riešenie protipovodňových aktivít. "Program nie je zameraný na riešenie protipovodňových aktivít, ale na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry. Samotná vnútorná realokácia medzi opatreniami, ani medzi prioritnými osami preto neumožní podporiť protipovodňové aktivity," uvádza sa v správe ministerstva zdravotníctva, ktorú dnes vláda vzala na vedomie. Ako sa konštatuje v materiáli, za týmto účelom by bolo potrebné vykonať revíziu operačného programu kvôli zmene jeho obsahového zamerania. Takúto revíziu musí schváliť Monitorovací výbor OPZ a Európska komisia. "Nepredpokladáme, že by takáto zmena bola schválená vzhľadom na skutočnosť, že aktivity zamerané na tvorbu protipovodňových opatrení sú už zahrnuté v inom operačnom programe a nie sú v súlade so zameraním a stratégiou OPZ," konštatoval rezort. Ten pripomenul, že revízia ani nebola technicky vykonateľná, vzhľadom na to, že už nie sú k dispozícii žiadne voľné zdroje.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: