Ošetrovateľská škola má zlepšiť vedomosti sestier dialyzačných pracovísk

Rozšírenie teoretických vedomostí a praktických zručností zdravotných sestier v oblasti nefrológie, ošetrovateľskej starostlivosti a komunikácie s pacientmi je cieľom trojdňovej Martinskej ošetrovateľskej školy, ktorá začne od pondelka (6.9.) v Martine. Lektorka martinského kurzu Jana Hičíková zdôraznila, že ošetrovateľská starostlivosť sestier na nefrologických oddeleniach zahŕňa veľmi špecifické činnosti a ponuka vzdelávacích aktivít v tejto oblasti je v rámci Slovenska veľmi obmedzená. "Doteraz si mohli sestry vybrať prakticky z dvoch možností – buď ročné špecializované štúdium, alebo krátke jednorazové semináre určené úzkemu okruhu sestier. Súčasný kurz vďaka dostupnosti a komplexnej koncepcii, zapadajúcej do systému celoživotného vzdelávania sestier vyplnil prázdne miesto na trhu vzdelávania a je plne obsadený," uviedla Hičíková.

Počas troch dní účastníci kurzu absolvujú pod vedením siedmich lektorov celkovo 22 vyučovacích hodín. "Teoretická šestnásťhodinová časť obsiahne rôzne témy, od hemodialyzačných technológií a komplikácií dialyzačnej liečby, cez cievne prístupy a ošetrovateľskú diagnostiku, až po edukáciu pacienta a ošetrovateľskú dokumentáciu. Následne si účastníci vyskúšajú získané vedomosti na praktických cvičeniach, pri ktorých sa bude klásť veľký doraz na zdokonalenie komunikačných schopností," povedala Hičíková. Absolventi trojdňovej školy v Nefro-dialyzačnom centre a Ústave ošetrovateľstva Jeseniovej lekárskej fakulty (JLF) Univerzity Komenského (UK) v Martine získajú certifikát, ako aj 16 kreditných bodov, ktoré sa započítavajú do systému povinného vzdelávania sestier nariadeného ministerstvom zdravotníctva. Podľa Hičíkovej musia sestry každých päť rokov splniť 50 kreditov, aby mohli vo svojej práci pokračovať. "Na Slovensku je splnenie tejto požiadavky veľmi ťažké, keďže kurzov je málo. Preto možnosť absolvovania akreditovaného kurzu Aesculap Akadémie a získanie 16 kreditov je pre slovenské sestry kľúčovou zmenou," dodala Hičíková.

Aesculap Akadémiu založil v roku 1995 koncern B. Braun s cieľom zabezpečiť širšie a kvalitnejšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na celom svete. Všetky kurzy sú zaradené do systému celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: