Rooseveltova nemocnica pripravuje zásadné racionalizačné opatrenia

Zo zdravotníckych zariadení, ktoré sa vlani oddlžovali formou návratnej finančnej výpomoci, má problém so splácaním úroku z tejto pôžičky aj banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou. "Momentálne nie sme schopní úrok splácať," konštatovala pre TASR Jana Krupová z Referátu pre internú a externú komunikáciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Podľa Evy Slovákovej z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva mala nemocnica zmluvne stanovený úrok na 512.250 eur, pričom uhradila iba 112.250 eur. Ako pokračovala ekonomicko-prevádzková námestníčka nemocnice Miriam Lapuníková, ich manažment spracúva projekt zásadných racionalizačných opatrení. Tie po odsúhlasení zriaďovateľom budú mať podľa jej slov významný pozitívny vplyv na hospodárenie nemocnice. Ako Lapuníková uviedla, nemocnica sa dostala do platobnej neschopnosti pre "historickú "diagnózu" v zdravotníctve," ktorou je jeho zadlženosť. "Až súčasné programové vyhlásenie vlády sa zaoberá komplexne reštrukturalizáciou systému ako takého," dodala Lapuníková. Návratnú finančnú výpomoc v rámci koncepcie oddlženia získalo 25 zdravotníckych zariadení. Na tento účel sa vyčlenilo 130,2 milióna eur. Štát nemocniciam poskytol finančné prostriedky na splatenie záväzkov existujúcich k 30. septembru 2008 na úrovni istiny. Poskytnuté financie majú zariadenia vrátiť do 15 rokov, pričom budú mať možnosť dvojročného odkladu splátok. Počas týchto dvoch rokov však musia splácať úrok.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: