Viac ako 60 krajín obmedzuje voľný pohyb ľudí s HIV

Viac ako 60 krajín v súčasnosti obmedzuje voľný pohyb ľudí, ktorí žijú s HIV. Medzi týmito krajinami je dokonca aj 15 európskych štátov. Otázka: "Mám HIV. Do ktorej krajiny môžem vycestovať?, je teda pre ľudí s HIV aktuálna. Preto bola prvýkrát aj do slovenského jazyka preložená Prehľadná príručka 2010/2011. Predpisy na vstup a pobyt ľudí žijúcich s HIV a AIDS.

"Dôvodom pre jej vznik je aj napriek súčasnému pokroku v problematike HIV neustále pretrvávajúca stigmatizácia a diskriminácia ľudí žijúcich s HIV, ktorí len na základe svojej diagnózy majú obmedzenú slobodu pobytu a pohybu," informovala TASR Katarína Jirešová, štatutárna zástupkyňa OZ ODYSEUS. Právo na pohyb a pobyt je pritom jedným zo základných ľudských práv. Je ukotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv v článku 13: "Každý má právo voľne sa pohybovať a slobodne si zvoliť bydlisko v tom - ktorom štáte. Každý má právo opustiť hociktorú krajinu, i svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny." Obmedzovanie voľného pohybu ľudí s touto diagnózou je tak podľa Jirešovej jasným príkladom stigmatizácie a diskriminácie na vládnych úrovniach.

Informácie, kam človek s HIV môže a nemôže cestovať, nájde v práve zverejnenej prehľadnej príručke na internetovej stránke hivaids.sk.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: