Dlh zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni rastie

Zdravotnícke zariadenia dlhovali Sociálnej poisťovni ku koncu júna na neuhradenom poistnom takmer 23,3 milióna eur, čo oproti predchádzajúcemu mesiacu predstavuje nárast pohľadávok o 2,2 milióna eur. Pohľadávky štátnych nemocníc tvorili vyše polovicu z celkového objemu pohľadávok, a to 12,67 milióna eura, záväzky transformovaných zariadení sa vyšplhali na 10,6 milióna eur. Záväzky štátnych nemocníc narástli od mája do júna o 1,77 milióna eur, transformovaných zariadení o 470.000 eur. Sociálna poisťovňa ku koncu júna evidovala celkovo 17 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je päť zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a 12 transformovaných zdravotníckych zariadení. Splátkový kalendár bol v tejto súvislosti povolený trnavskej fakultnej nemocnici. Vzhľadom na narastajúci objem pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam Sociálna poisťovňa navrhuje, aby sa pristúpilo k nútenému výkonu rozhodnutí, ktorými sú predpísané pohľadávky a to buď uplatnením v mandátnej správe alebo v exekučnom konaní na základe schválenia dozornou radou poisťovne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: