Na Jesseniovej fakulte v Martine sa začal medzinárodný XXII. Biochemický zjazd

Od laboratórneho stola do praxe je mottom medzinárodného XXII. Biochemického zjazdu, ktorý sa dnes začal v novej aule Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF) Univerzity Komenského v Martine. Diskutovať na ňom bude vyše 250 lekárov a odborníkov prevažne zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka. Túto prestížnu odbornú konferenciu zorganizovala Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu spolu s Českou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu, Ústavom lekárskej biochémie JLF UK v Martine. Poprední európski odborníci budú na podujatí formou odborných prednášok prezentovať najnovšie poznatky v oblasti biochémie, bunkovej biológie, patobiochémie a translačnej medicíny. Účastníci budú pracovať v odborných sekciách. Počas piatich pracovných dní bude mimoriadna pozornosť venovaná prednáškam pozvaných hostí, profesora Mathiasa Sprinzla z Nemecka a profesora Petra Bieleho zo Slovenska. Priestor však dostanú aj víťazi národných súťaží mladých biochemikov, Drobnicovho memoriálu v SR a Koštířovej ceny, ktorá sa uskutočnila v Čechách, informoval Dušan Dobrota, prvý prodekan JLF.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: